Ben Bernanke, chef för Federal Reserve, informerade under onsdagen att osäkerheten i ekonomin är stor och att de finansiella marknaderna fortfarande inte utgör ett fullgott stöd för ekonomiska tillväxt.

©

I sitt tal till USA:s senat, framförde Ben Bernanke ett antal budskap:

* Det finansiella läget är fortsatt osäkert, och Federal Reserve bevakar marknaderna ovanligt noga för att tidigt upptäcka behov av åtgärder.

* Problemen i euro-länderna har bidragit till att försätta det finansiella systemet i en svagare position för att kunna stötta den ekonomiska tillväxten.

* Räntorna kommer fortsätta att vara låga under en längre period.

* Bankerna har fortfarande många "dåliga" lån, och kraven för att få nya lån är hårda.

* Den nya finansiella lagstiftning som Barack Obama undertecknade under onsdagen bidrar till en sundare grund och minimerar risken att på nytt behöva sätta in liknande åtgärder som vid senaste finanskrisen.

Vad betyder det för dig? Jo, att det kanske inte är så lönsamt att binda lånen ännu (om nu räntan i Sverige följer den amerikanska). Och att det kan dyka upp nya problem i världsekonomin under de närmaste åren, vilket gör att man inte bör köpa en bostads som ligger på gränsen till vad privatekonomin klarar av. Breda marginaler är nog en bra huvudkudde framöver.

-> Se aktuella räntor här

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela