På torsdag förmiddag meddelade Riksbanken att man höjer reporäntan från 0,25 procent till 0,50 procent. Vad betyder det för dig som har bolån?

©

Så här skriver Riksbanken i sitt pressmeddelande: "Svensk ekonomi utvecklas starkt efter den djupa nedgången. För att klara inflationsmålet på 2 procent och få en stabil utveckling i den reala ekonomin behöver räntan nu successivt börja höjas mot mer normala nivåer. Riksbankens
direktion har därför beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,5 procent".

Till skillnad från i Sverige, så har många ekonomier i övriga Europa stora problem. Åtstramningar genomförs som sannolikt sänker tillväxttakten. "(Det) gör att räntan på längre sikt inte behöver höjas lika mycket som i tidigare bedömning", menar Riksbanken.

Därför justerar Riksbanken ner "räntebanan" - d.v.s. deras prognos över hur de tror att de kommer att behöva höja reporäntan framöver. Hösten 2012 tror man att reporäntan kommer att vara 2,5 procentenheter högre än idag, och alltså ligga på cirka 3 procent.

Många banker har sedan i vintras höjt sina bolåneräntor med hela 0,5 procentenheter. Man har alltså redan "tagit ut" mer än den höjning Riksbanken idag gjorde. Därmed finns det ingen självklarhet i att bankerna nu måste höja räntorna till dig som bolånekund. Skulle de höja 0,25 procent till, så innebär det 420 kronor mer per månad för ett lån på 2 miljoner kronor (före skatteavdrag). Efter den prognosticerade höjningen på 2,5 procentenheter fram till hösten 2012, så innebär det en ökning med 4200 kronor per månad.

Reporäntan höjs från 0,25 procent till 0,50 procent den 7 juli.

   -> Se bankernas räntor i räntetabellen

   -> Ordna hjälp till din bolåneförhandling

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela