Bankerna har funderat ut olika sätt att få ut övervinster. I de flesta branscher brukar ökad konkurrens minska sådana, men inte i finansbranschen verkar det som.

©

I den föredömliga tidskriften The Economist ställer man frågan hur det kommer sig att folk i finansbranschen kan tjäna mer pengar än de flesta andra. Konsultfirman Smithers & Co har räknat ut att för bankerna har avkastningen på eget kapital legat på runt 7 procent mellan 1921 och 1971; därefter har genomsnittet ökat till hela 20 procent. Detta antyder att man lyckats ta ut övervinster under flera decennier. Hur kan det komma sig? Varför leder inte ökad konkurrens till att övervinsterna försvinner?

Ofta beror övervinster på att det finns olika barriärer gentemot nykomlingar som vill ta sig in i branschen - det kan vara statliga bidrag till existerande banker under svåra tider. Detta ger dem en lägre genomsnittlig kostnad för sitt kapital, och håller dem kvar trots att de skött sig dåligt. Dessutom har de stora bankerna så stora marknadsandelar att de har lättare för att dra slutsatser utifrån hur deras kunder handlar, och därmed lättare sätta rätt pris när kunderna begär att få köpa eller sälja olika komplicerade instrument. Dessutom har man under senare tid tagit fram sammansatta och svårgenomskådliga produkter, där kunderna pga komplexiteten har svårt att utvärdera om priset är rimligt eller inte. Till sist så använder man sig av "courtage" eller högre sälj än köp-kurser, så att man får ett visst antal kronor varje gång kunderna gör en affär.  Antalet transaktioner per dag har ökat mycket, och därmed bankernas vinster. 

Nu försöker många regeringar fundera ut lämpliga avgifter eller regleringar för att rätta till felen i banksektorn. Istället har en f.d. fondförvaltare Paul Wolley, föreslagit ett manifest som han tycker att alla stora pensionsfonder och liknande borde anta. Bland annat föreslår han att man ska begränsa handeln så att max 30 procent av innehavet säljs/köps varje år (annars går alltför mycket av pengarna åt till bankernas avgifter istället för att kunna användas i företagen vars aktier man köper); att man inte betalar några prestationsbaserade ersättningar; att man endast köper och säljer instrument som handlas på offentliga börser (d.v.s. inga konstiga derivat eller sammansatta instrument som säljs enbart av en enskild bank).

Kan detta bli verklighet? Den som lever får se, men visst låter det ganska vettigt.

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela