Den grekiska och eurozonens kris har satt fingret på en öm punkt. Det kanske är dags att omvärdera hur man ser på risknivån i I-länder respektive tillväxtekonomier. Var skulle du placera dina pengar?

©

Trots att de senaste finanskriserna har utgått från problem i I-länder så har detta inte fullt ut avspeglat sig i investerarnas beteenden. Kanske är det på väg att förändras nu. I år har börserna i övriga länder förvisso sjunkit mer än i USA och Europa i genomsnitt. Det beror enligt en artikel i TIME, till stor del på att utländska investerare hämtat hem kapital för att stärka sina balansräkningar. Skribenten Karabell berättar vidare att de amerikanska pensionsbolagen bara har 2,1% av sina pengar investerade i obligationer från tillväxtländerna, medan de har tvåsiffriga procentsatser investerade i USA och Europa. Detta kanske inte är en vettig fördelning.

Själv kommer jag att fortsätta att ha en minst lika stor andel av fondpengarna i Sydostasiens och Sydamerikas tillväxtekonomier såsom Brasilien, Singapore, Malaysia, Indien, Kina och så vidare. Sannolikt kommer den största tillväxten de närmaste decennierna trots allt i andra länder än de i halvtrötta Europa. Dessutom kan man gissa att de större pensionsbolagen och investerarna så småningom kommer att "vikta upp" bolag och obligationer i tillväxtländerna. Givetvis finns det inga garantier, men det känns mest rimligt helt enkelt.

-> Här kan du läsa Zachary Karabells artikel i TIME

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela