På onsdagen sa Angela Merkel, förbundskansler för Tyskland, att Europas framtid står på spel. Var placerar rädda investerare sina pengar nu?

©

Greklands kris har inte direkt passerat obemärkt. Det är inte helt säkert att landet kommer att klara sig undan bankrutt trots hjälppaket. Även andra euro-länder har dåliga ekonomier. Den tidigare finanskrisen är kanske inte den största anledningen till detta, men bidrog förstås eftersom många regeringar lånade ännu mer pengar. Många investerare börjar kräva högre och högre riskpremier för att köpa på sig statsobligationer. Så - var vill de helst ha sina pengar i dagsläget?

Faktum är att aktier i en del storföretag nu anses mindre riskabla än statspapper. I Europa har Vodafone, Roche, Sanofi-Aventis och Nestlé lägre "credit-default swap spreads" än de länder där de har sitt huvudkontor. Det betyder i princip att investerarna tror att det är mindre sannolikt att de går i konkurs än att länderna gör det. I USA gäller detta Procter & Gamble, Johnson & Johnson samt Lowe.

Det blir intressant att se om detta får några varaktiga konsekvenser för maktbalansen mellan nationalstaterna och de multinationella företagen. Förhoppningsvis lyckas euro-länderna styra upp ekonomierna, och skärpa regler och påföljder inom euro-samarbetet i tid. Den som lever får se.

-> Läs mer i Wall Street Journal

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela