Riksbanken utökar värdepappersköp

Riksbanken meddelade den 26 november att reporäntan ligger kvar på 0%. Den ökade smittspridningen och de skärpta restriktionerna från regering, regioner och myndigheter innebär att det blir en ny nedgång i svensk ekonomi. För att stödja ekonomin och förutsättningarna för en återhämtning och bidra till att inflationen stiger mot målet på 2% beslutade Riksbanken att utöka och förlänga Riksbankens värdepappersköp från 500 miljarder kronor till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021. 

Reporäntan lämnas alltså kvar på 0% och räntebanan indikerar att reporäntan kommer att vara kvar på den nivån under hela prognosperioden, dvs till och med 2023.  Reporäntan kan sänkas om det bedöms vara verkningsfullt, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat. Men det ligger alltså inte i huvudscenariot just nu. För alla med bolån är det goda nyheter och om prognosen slår in kommer bolåneräntorna vara låga under kommande år. 

Vice riksbankscheferna Anna Breman och Martin Flodén reserverade sig mot beslutet att utöka programmet för Riksbankens värdepappersköp med 200 miljarder kronor och att inkludera statsskuldväxlar i programmet. Breman förespråkade att programmet istället skulle utökas med 100 miljarder kronor under andra halvåret 2021. Flodén menade att Riksbanken borde utlova att penningpolitiken kommer att förbli expansiv så länge det behövs utan att nu besluta om köpbelopp för andra halvåret 2021. De stödde övriga beslut vid dagens möte.

Pressmeddelande från Riksbanken

Aktuella boräntor

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela