Marginalen på bolånen upp med 18 punkter sedan förra kvartalet

Finansinspektionen (FI) publicerar genom en rapport bankernas bruttomarginal på bolån varje kvartal. FI gör detta som ett led i att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. FI strävar efter att ökad insyn ska minska det informations- och kunskapsunderläge som alltför många bolånekunder befinner sig i.

Nu har FI publicerat bankernas bruttomarginal på bolån för det tredje kvartalet (Q3). Bolånemarginalen ökade med hela 18 punkter under det tredje kvartalet 2020. Vid utgången av Q3 låg marginalen på 1,44%, jämfört med 1,26% vid slutet av det andra kvartalet (Q2). 

Matematiken bakom siffrorna är egentligen ganska enkel. Bankernas egna upplåningskostnader har blivit billigare samtidigt som utlåningsräntan till bolånekunderna inte sjunkit lika mycket. Stor osäkerhet infann sig när Corona bröt ut, en oro som minskade under Q3 och som resulterade i lägre finansieringskostnad för bankerna. 

Bankerna har också i stor utsträckning justerat sina boräntor under Q3. Många bolånekunder har glatt mottagit besked om lägre bolåneränta under kvartalet. Det har varit ”följa John” (läs här) gällande räntesänkningar bland bankerna, SBAB, Länsförsäkringar Bank, Handelsbanken, Landshypotek, Sparbanken Syd, Stabelo, Ica Banken, Danske Bank, Nordea och Swedbank har alla justerat ned sina boräntor under Q3. 

Det som kanske inte varit riktigt lika tydligt för kunderna är att bankerna själva fått så väsentligt mycket förmånlige villkor på sin egen upplåning. FI pekar i rapporten på att ”det finns fortfarande ett förhandlingsutrymme för konsumenter om bolånevillkor. För att hålla nere sina räntekostnader är det viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk”. Detta är en standardfras som står med i varje rapport från FI, men denna gång kanske myndigheten hade kunnat påtala att det finns ”ännu större” möjlighet att förhandla sina bolån än tidigare. 

Bankernas marginal på bolånen har under många året varit hett diskuterat i media, i politiken och bland bolånekunderna. Vid utgången av det fjärde kvartalet (Q4) 2017 noterades en marginal på 1,71%, vilket är det högsta marginal som noterats. Sedan dess har bankerna succesivt sänkt sina marginaler och noterade alltså vid utgången av Q3 i år 1,26%, alltså ner 45 punkter sedan toppen 2017. Så låg notering har inte inrapporterats sedan 2014. Men nu bryts alltså denna för bolånekunderna positiva trend och det blir intressant att följa om marginalen kommer ner på lägre nivåer igen de närmaste kvartalen.

Som bolånekund gör du precis såsom Finansinspektionen och Comboloan alltid påminner om: 

• Var aktiv

• Förhandla bolånen

• Spara tusenlappar

Bli medlem på Comboloan och försäkra dig om att inte missa några nyheter. Bli medlem här!

Aktuella boräntor

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela