Ingen annanstans syns trenderna så tidigt

Ränteinformation tillgänglig på nätet

Ni som läser detta, vet sannolikt att det finns 10 000-tals kronor att spara genom att vara en ”aktiv” bolånekund. När Comboloan startades en gång i tiden var det inte självklart att kunna jämföra bankernas officiella boräntor mellan varandra. Men, idag 2020, så är tillgängligheten till information inte längre bort än mobiltelefonen, detsamma gäller såklart jämförelse av bolån.

(Vi söker frivilliga testpiloter till vår nya bolåneförmedlingstjänst, anmäl här!)

På internet kan man till exempel hitta uppdaterad, gratis och snyggt sammanställda jämförelser av bolåneräntor hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå. På Konsumenternas hemsida presenteras 19 bolånegivare, med de officiella räntorna, eller som Konsumenternas kallar dem, ”annonserade boräntor”. Löptiderna rörlig, 3-månders, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 6 år, 7 år, 8 år, 9 år och 10 år är snyggt uppställda bredvid varandra. På Konsumenternas är också bankernas snitträntor lika snyggt uppradade och det är enkelt att få en översyn.

Bolånebarometern visar trenderna på bolånemarknaden först

På Comboloan syns i stor sett liknande uppställning med räntor för respektive bindningstid och bank uppradade bredvid varandra. Ändå är det så att vi på Comboloan hävdar att vår ränteinformation är både matigare och att trenderna på marknaden ofta syns först på Comboloan. Hur kommer det sig? Svaret ligger i att Comboloan utöver den information som Konsumenternas och många andra (Compricer, Finansportalen osv osv) publicerar, också jämför Comboloans medlemmars förhandlade bolån. Varje månad sammanställer Comboloan en rapport som heter Bolånebarometern som går ut till media. I bolånebarometern rapporteras ränteutvecklingen från föregående månad. Räntenivån för de 20% bästa förhandlarna samt genomsnittsförhandlarna hos Comboloan sammanställs och det framgår vilka banker som är mest förändringsbenägna ju nu! I och med att rapporten kommer ut månadsvis så kan vi också rapportera om trender och tidigt identifiera om räntorna är på väg upp eller ner.  

Listräntor och tröga snitträntor

Men säger den påläste, kan man inte utläsa det i de officiella listräntorna och i snitträntorna som ju rapporteras in månadsvis? Svaret är, jo absolut, trenderna kommer att synas där också, men inte lika omedelbart. Officiella räntor är nämligen precis som Konsumenternas kallar dem, en slags ”annonserad ränta”, men i realiteten är det bara en referensränta som banken använder till att beräkna bolånekundernas ränterabatt. Den officiella räntan i sig säger alltså inte så mycket, men självklart om många banker ungefär samtidigt höjer eller sänker sina räntor då syns såklart en trend. 

Men säger kanske den vetgirige, snitträntorna då, där måste man ju kunna se mycket? Jo, även bland snitträntorna går det såklart över tid att se trender, men det tar faktiskt ganska lång tid innan trender klarnar gällande snitträntan. Snitträntorna är i grunden ett kundvänligt initiativ från myndighetshåll för ökad transparens. Men på många sätt är snitträntorna mindre intressanta än listräntorna. Runt 10e i varje månad rapporterar bankerna in föregående månads snitträntor. Nyligen har tex september månads siffror inkommit, men rörelserna är så små att det blir ointressant. Tanken med snitträntor är alltså god. Men i och med att även kunder som ”sitter still i båten” räknas med, (dvs bolånekunder vars löptid automatiskt förnyas utan att räntan förhandlas), så gör det att siffrorna blir väldigt urvattnade och därmed blir trenderna extremt "tröga".

Comboloans räntetabell: tre varianter av 3-månadersräntan

Förhandlade boräntor - det är Comboloans egna medlemmar som rapporterar in och i sammanställningen syns de 20% bästa förhandlarna och genomsnittsförhandlaren.

Snittträntor - det är alltså bankernas snittränta under månaden. Go tanke, korrekt information, men urvattnad då faktiska förändringar under månaden blandas med förlängnignar och då blir trendutläsandet segt att förstår sig på.  

Listränta (officiell ränta) - är den annonserade räntan som bankerna kommunicerar utåt och på hemsidan. Utifrån listräntan förhandlar de flesta sin rabatt. Listräntorna är i sig ganska meningslösa, men ibland kan man utläsa trender genom att flera banker ändrar sina annonserade räntor ungefär samtidigt. 

Bolånetrenderna hittar man hos Comboloan

Alltså, ska man se trender på var man ska förhandla och vilken bank som är piggast just nu, då är det Comboloans förhandlade räntor som ger snabbast besked. Lägger man dessutom till utvecklingen för både snitträntan och listräntan för att få hela bilden.

För de riktiga ”bolånenördarna” så går det dessutom att fördjupa sig ännu mer både gällande trender via ”historiska räntor”. För medlemmar ges tillgänglighet att söka i Comboloans databas, där kan man se boräntor utifrån sitt postnummer, och på så vis kan man alltså förstå bankernas förhandlingsbenägenhet, inte bara generellt utan också hur det kan skilja sig mellan olika kontor och geografiska regioner. 

Comboloans räntetabell hittar ni här!

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela