Bankernas bruttomarginal på bolån fortsätter sjunka

Finansinspektionen (FI) rapporterar att efter det andra kvartalet 2020 uppgick bankernas sammanvägda bruttomarginal till 1,26%, att jämföra med 1,29% under det första kvartalet. 

FI konstaterar att bankernas finansieringskostnad för bolån ökade under slutet av det första kvartalet 2020, som en konsekvens av den finansiella turbulens som uppstod vid utbrottet av coronaviruset. Den ökade finansieringskostnaden höll i sig under det andra kvartalet, men började sjunka framåt sommaren. Utlåningsräntan för bolån var under perioden i princip oförändrad, vilket tillsammans med högre finansieringskostnader innebär att bruttomarginalen på bolån minskade.

För snart 10 år sedan, införde FI regleringar för att minska låntagarnas och bankernas sårbarheter kopplade till bolån. Bland annat en höjning av riskvikter för bolån till 25% och en aktivering och gradvisa höjningar av den kontracykliska kapitalbufferten. Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad och för att behålla avkastningsnivån på bolån kan bankerna till följd av nya regleringar ha ökat bruttomarginalen. Efter Corona utbrottet sänkte FI den kontracykliska kapitalbufferten från 2,5% till 0% som en del i att upprätthålla kreditgivningen. I förlängningen kan detta innebära en minskad kostnad för bankernas finansiering av för bolån.

Hushållens boendekostnader är centrala för FI, då det ofta utgör ett hushålls största enskilda kostnad. FI publicerar kvaratalsvis bruttomarginalen på bolån som ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan. FI lyfter fram att det fortfarande finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter om bolånevillkor. För att hålla nere sina räntekostnader uppmanas bolånetagare att hålla sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. FI menar till och med att om bolånetagare var mer aktiva och i högre utsträckning var beredda att byta bank, så skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.

FI publicerar bankernas bruttomarginal på bolån varje kvartal. Det är led i att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Ökad insyn minskar det informations- och kunskapsunderläge som alltför många bolånekunder befinner sig i. Att köpa bostad är många gånger den största affär man gör i livet, ändå präglas den ofta av ett tydligt informationsunderläge för kunden.

FI presenterar bankernas bruttomarginal, bankernas faktiska utlåningsränta minus deras finansieringskostnad. Hur FI beräknar marginalen visas här! 

Aktuella boräntor!

Vill du bli testpilot och låta Comboloan hitta det bästa bolånet åt dig? Anmäl dig här!

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela