Flera röster höjs för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden

Mäklarsamfundet och Riksbyggen har under Coronakrisen oberoende av varandra lanserat förslag som i praktiken innebär att staten går in och subventionerar bolån, ungefär så som staten erbjuder lån till studier via CSN. 

Är det rätt väg att gå?

Problemet har varit känt långt innan Corona, Skandia kom under 2019 ut med rapporten ”lön utan lägenhet” där det visar sig att ungdomar nekas bolån i hälften av Sveriges större städer. Rapporten visar att ungdomar inte beviljas bolån för en normalstor etta i 13 av 25 av Sveriges större städer, detta även om man som ung sparat flitigt till en tillräckligt stor kontantinsats.

Mäklarsamfundet föreslår något man kallar för ett ”startlån” och fokuserar primärt på förstagångsköpare. Förslaget kom fram efter att Mäklarsamfundet gjort en enkätundersökning som visade att bankerna hade blivit mer restriktiva med bolån som en följd av Corona pandemin. I Mäklarsamfundets egen pressrelease skriver Björn Wellhagen:

- Vi kan anta att ungdomar och förstagångsköpare av bostäder är de som i vanlig ordning drabbas hårdast. ”Startlån”, som redan erbjuds i Norge, skulle kunna vara avgörande för förstagångsköpare av bostäder i det här läget.

Riksbyggen har också engagerat sig i frågan (se länk)och kommit fram med ett förslag om statliga bolån för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. Riksbyggen menar att det är långa köer för att få en hyresrätt och för många unga är det omöjligt att spara ihop till en kontantinsats till en bostadsrätt. Riksbyggen föreslår ett ”ungbolån”, en ny statlig låneform ungefär som CSN, som skulle ge unga möjlighet att investera i sitt första egna boende. 

– Vi kan se att det är kontantinsatsen som är det största hindret för de unga. Tillsammans med de skärpta amorteringskraven så blir det väldigt svårt för unga att få bolån. De flesta unga vill äga sin bostad och ett ungbolån skulle ge tusental unga möjlighet till ett eget hem, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen. Enligt Riksbyggens beräkningar skulle mellan 5 000 och 10 000 hushåll skulle kunna komma i fråga för det här stödet årligen och för dem skulle det göra stor skillnad. 

Finansmarknadsminsiter Per Bolund är positiv till Riksbyggens förslag:

– Jag tycker att det låter som ett väldigt spännande förslag. Vi har ju idag lån för att kunna studera, vilket är en investering för framtiden, men för en ung person kan det vara en lika viktig investering att få ett boende, säger Bolund i en intervju med SVT

Att öka rörligheten på bostadsmarknaden har länge stått högt upp på politikernas agenda och nyligen enades ”januaripartierna” om att slopa den så kallade uppskovsräntan, med argumentet att öka just rörligheten på bostadsmarknaden. Regeringen har också under Corona tagit bort amorteringskravet fram till sommaren 2021 (i ett första steg), vilket också, allt annat lika borde förenkla för unga som vill in på bostadsmarknaden. 

Det konkreta förslaget från Riksbyggen ser ut såhär (källa Riksbyggen):

• Målgrupp 18-35 år 

• Max 10% av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr 

• Låntagaren står själv för de återstående 5% av kontantinsatsen 

• Banker får precis som tidigare bevilja lån upp till 85% av marknadsvärdet 

• Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill 

• Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år 

• Amorteringskrav två tillämpas inte 

Sammanfattningsvis så är de största utmaningarna för ungdomar att köpa sin egen bostad kontantinsatsen och amorteringskraven som införts de senare åren. Skulle Bolund & Co finna att ett CSN lån är lämpligt, ja då löser man sannolikt problemet kontantinsatsen. Gällande amorteringskravet så är det ju tillfälligt ”löst” eftersom Finansinspektionen tillåter amorteringsfrihet för alla fram till sommaren 2021. Väljer man sedan att behålla amorteringsfriheten för alla, alternativt för alla yngre än 35 år, så har man nog löst mycket att utmaningen även framåt. 

Kvarstår gör utmaningen på arbetsmarknaden, som nu råder, och påverkar framgent på grund av Corona, inte minst för ungdomar. Paradoxalt nog, blir det kanske enklare att komma in på bostadsmarknaden än arbetsmarknaden? Eller, så blir det fortsatt svårt även på bostadsmarknaden, men inte på grund av kontantinsats och amorteringskrav, utan istället på grund av att ungdomar helt enkelt saknar arbete. 

Aktuella boräntor här!

 

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela



2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela