Riksbanken vill inte röra räntan

Stefan Ingves och Riksbanken har hela tiden varit tydliga, att sänka reporäntan till minus, är inte det bästa verktyget för att stötta i Coronatider. 

Riksbanken utesluter dock inte att reporäntan kan sänkas senare för att stimulera efterfrågan och stödja inflationsutvecklingen i återhämtningsfasen. 

– Räntorna kommer sannolikt vara låga i överskådlig framtid, säger Riksbankschef Stefan Ingves.

Riksbanken målar upp 2 scenarier.

1. Ett dystrare scenario bedömer Riksbanken att svensk BNP kan rasa med 9,7% och arbetslösheten kan öka till i genomsnitt 10,1% år 2020. Sedan fortsätter arbetslösheten upp till 10,4% 2021.

2. I ett någt mer positivt scenario faller BNP med 6,9% 2020 och arbetslösheten stannar på runt 9%. 

Riksbanken håller kvar vid den tidigare räntebanan som kommunicerades i februari, som innebär att reporäntan enligt prognosen ligger kvar på 0% till och med slutet av 2022.

– Vi har kvar vår räntebana. Men den här räntebanan är kortare. Räntorna kommer sannolikt vara låga i överskådlig framtid. Men det utesluter inte sänkningar i framtiden, säger Stefan Ingves.

Riksbankens pressmeddelande

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela