Storbankerna tappar bolånekunder till nischbankerna

Finansinspektionen har publicerat sin bankbarometer som visar utvecklingen bland banker och kreditmarknadsbolag under andra kvartalet 2019. Bankbarometern visar siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier. 

Bolånemarknaden fortsatte att växa i Sverige under andra halvan av 2019. De tre svenska storbankerna (Swedbank, SEB och Handelsbanken) hade fortsatt en majoritet av utlåningen men nischbankerna (Landshypotek, SBAB, Länsförsäkringar och Skandiabanken) tog en större andel av nyutlåningen än storbankerna. De nya bostadskreditinstituten fortsatte att växa och behöll sin marknadsandel på 6% av nyutlåningen. 

Nyutlåningen på bolånemarknaden under andra halvan av 2019 uppgick till 72 miljarder kronor. 32%  av nyutlåningen av bolån kom från retailbankerna, att jämföra med storbankernas marknadsandelandel som låg på 30% av nyutlåningen.

Att nischbankerna har utmanat storbankerna har varit en ihållande trend de senaste åren. Sedan 2018 har också helt nya bolåneaktörer kommit in på den svenska marknaden. Bostadskreditinstituten (exempelvis Stabelo och Hypoteket) kan ha olika affärsmodeller, men förenas av att de ofta överför bolånen till ett närliggande företag som i sin tur överför kreditrisken till institutionella investerare. Utlåningsvolymerna som de nya bolåneaktörerna generar är fortfarande små i förhållande till den totala bolånestocken, ungefär 0,6%, men under det andra halvåret 2019 stod de nya aktörerna för 6% av bolånestockens ökning. Bostadskreditinstituten har lånat ut bolån till ett värde av 21,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 25% sedan utgången av Q1 2019.

Sammantaget så är trenderna tydliga, utmanarna tar hela tiden större marknadsandelar av nyutlåningen än vad man har motsvarande på hela bolånestocken. Storbankerna når sällan upp till sin marknadsandel gällande nyutlåningen, men på hela bolånestocken så är storbankerna fortfarande väldigt dominerande. Det kommer ta tid att rita om hela bolånekartan, men på nyutlåning är kartan redan förändrad. 

Hela Bankbarometern hittar ni här!

Jämför boräntor här!

Ansök om bolån här!

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela