Corona väcker frågan om bindningstid

Corona påverkar oss alla och många undrar hur man ska tänka kring sina bolån

Finansinspektionen (FI) kommunicerade nyligen med tydlighet att inkomstbortfall, såsom arbetslöshet, uppsägning och permittering på grund av coronaviruset är ett giltigt skäl för att få amorteringsfrihet på bolån. FI uppmanade bankerna att vara generösa med att bevilja amorteringsfrihet, vilket också alla större aktörer har gjort. 

I oroliga tider väcks också frågan om man ska binda sina bolån eller om man ska köra på rörligt. Riksbanken är ju i grunden motvillig till att sänka reporäntan, men med det uppkomna läget är det inte omöjligt att så kommer att ske. En sådan manöver pressar i så fall ner boräntorna. I oroliga tider kan prisökningar, ett högre inflationstryck och att investerare väljer bort bostadsobligationer pressa på räntan uppåt istället. Det går inte att veta, men i utgångsläget kan man räkna med att Riksbanken kommer att jobba för att bolånekostnaderna inte ökar och påverkar köpkraften ännu mer negativt än vad Corona redan orsakat. 

Låt oss då börja med grundresonemanget, ska man välja rörligt eller bundet bolån? Eller en mix av båda?

Rörlig boränta (upp till 3-månaders bindningstid)

De flesta har idag 3-månaders bindningstid (80% av Comboloans medlemmar hade rörliga bolån i senaste bolånebarometern), vilket innebär att du var tredje månad binder om lånet och räntan (sker automatiskt om du inte kontaktar banken och önskar ändra eller förbättra något). Bolåneräntan följer ”marknadens ränteläge” och bankernas interna upplåningskostnader.

Det bästa med rörlig ränta är:

– Det har visat sig vara det klart billigaste valet över tid.

– Bra om du tror att bolåneräntorna kommer sjunka. Sjunker räntorna, får du en lägre räntekostnad.

– Efter 3 månader kan du binda lånet om du skulle vilja.

– Den korta bindningstiden gör att du snabbt kan säga upp lånet om du skulle vilja utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

– Du kan göra extra amorteringar om du skulle vilja utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

- Du är flexibel att på kort tid byta bank om du inte tycker din nuvarande bank erbjuder en bra ränta.

- Din förhandlingsstyrka mot banken är stark

- Du kan på riktigt nyttja Comboloan "förhandlade räntor", (se räntetabellen med listräntor, snitträntor och förhandlade räntor här!) Som medlem kan du också söka postnummer och bank i inloggat läge. Kolla även i vår tjänst ”målränta” som bedömer din förhandlingsstyrka och indikerar vilken ränta du borde kunna få baserat på en algoritm och vilka räntor Comboloans medlemmar lyckats förhandla sig till. 

Det sämsta med rörlig ränta:

– Stiger räntan kan räntekostnaden öka fort.

– Månadskostnadens storlek kan variera relativt kraftigt.

– Vid olika tidpunkter kan det vara fördelaktigt att binda räntan och i stigande perioder kan den rörliga räntan bli dyrare än bunden ränta som låstes månader eller år tidigare.

- Krävs disciplin för att se till att det finns buffertar om/när räntan stiger.

Bunden ränta (1-10 års bindningstid)

Det bästa med bunden ränta:

- Bunden ränta går normalt sett att få årsvis 1, 2, 3, 4, 5, (6,7) 8, (9) och 10 år.

– Du vet din exakta bolåneränta under hela bindningstiden och hur mycket du ska betala i räntekostnad.

– Bra om du tror att den rörliga räntan kommer stiga mer än den bundna under bindningstiden.

– Du behöver inte tänka lika mycket på ränteutvecklingen.

Det sämsta med bunden ränta:

– Historiskt sett dyrare än rörlig ränta.

– Dyrt om du måste säga upp lånet i förtid tex pga sjukdom, skilsmässa eller liknande. Banken tar i regel ut Ränteskillnadsersättning

– Risk att den rörliga räntan sjunker och att bundna lån är dyrare, eller att den rörliga räntan inte stiger så snabbt att den kommer ifatt den bundna.

– Du kan inte göra extra amorteringar utan att betala ränteskillnadsersättning till banken (finns undantag).

- Du är inflexibel och har försatt dig i en beroendeställning gentemot banken och om du vill byta till en annan bank är det krångligt och dyrt då Ränteskillnadsersättning läggs på.

- Din förhandlingsstyrka mot banken är svag

Rekommendation?

I grunden rekommenderar Comboloan en rörlig ränta då den över tid har visat sig billigast och det är också med en rörlig ränta som du som kund har starkast möjligt förhandlingsläge.

Men, det finns naturligtvis undantag, och Corona kan vara en sådan. Om man av familjeekonomiska skäl föredrar en liten ”försäkring” mot snabba ränteförändringar, tex vid risk för uppsägning, att egenföretagaren har stor osäkerhet eller vid sjukdom så kan det vara motiverat och få vissa att sova bättre om natten. 

Men, för många, som kunnat bygga buffertar så har det visat sig vara fördelaktigt med rörliga bolån över tid. Ett tips är att nu leva som om räntan var tex 3,50%, överskottet läggs sedan på ett sparkonto med bra ränta och på så vis får man ta del av den billigaste räntan (den rörliga), man är fortsatt flexibel och slipper vara inlåst mot banken och man bygger dessutom fina buffertar när räntan så småningom stiger. Som lite extra krydda får man ränta (istället för att betala ränta) när buffertpengarna satts in på ett sparkonto. 

Ett sista tips från Comboloan är att alltid vara aktiv med bolånen och aldrig bli passiv. Det betyder att man håller koll på sin rabatt, man ringer eller mailar sin bank om man inte är nöjd med sin ränta och man öppnar upp för att byta om man inte är nöjd.

Bäst koll får du genom att bli medlem på Comboloan då du får tillgång till bevakningstjänster, förhandlade räntor per postnummer och målränta.

Är du inte medlem ännu så blir du det snabbt här, det kostar inget.

Vill du diskutera dian bolån med andra hittar du Comboloans FORUM HÄR

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela