SEB:s privatekonom Gunilla Nyström skriver att det finns flera skäl för Riksbanken att höja långsammare än tidigare signalerat.

©

Gunilla skriver att vid sitt förra räntemöte ändrade Riksbanken sin prognos och tidigarelade sin första höjning från senare i höst till juli alternativt september. Sedan räntemötet har dock flera saker inträffat som kanske medför att Riksbanken kommer att gå lite försiktigare fram med sina räntehöjningar:

1. En oväntat svag siffra för BNP-utvecklingen för fjärde kvartalet 2009.

2. Lönehöjningarna i industriavtalet ligger på en nivå klart under Riksbankens prognos.

3. Återhämtningen i ekonomin går långsamt och resursutnyttjandet är lågt. I konsekvens med det väntas inflationstakten hamna på en låg nivå framöver.

Allt detta talar för att Riksbanken kan komma att revidera ner sin ränteprognos vid sitt nästa räntemöte, som är den 19 april.
 
Statliga Konjunkturinstitutet (KI), som i en färsk rapport räknar med att Sverige är uppe ur lågkonjunkturen först 2014, spår en reporänta på 1,75 i slutet av 2011. Det kan jämföras med Riksbankens egen prognos från februari på 3 procent.

Gunilla skriver också att: De bundna räntorna kommer också att röra sig uppåt, men mer försiktigt. Räkna med att femårsräntan kan stiga närmare en halv procentenhet det närmaste halvåret.

-> Se aktuella bolåneräntor för bankerna här

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela