SEB:s privatekonom Gunilla Nyström skriver att det finns flera skäl för Riksbanken att höja långsammare än tidigare signalerat.

©

Gunilla skriver att vid sitt förra räntemöte ändrade Riksbanken sin prognos och tidigarelade sin första höjning från senare i höst till juli alternativt september. Sedan räntemötet har dock flera saker inträffat som kanske medför att Riksbanken kommer att gå lite försiktigare fram med sina räntehöjningar:

1. En oväntat svag siffra för BNP-utvecklingen för fjärde kvartalet 2009.

2. Lönehöjningarna i industriavtalet ligger på en nivå klart under Riksbankens prognos.

3. Återhämtningen i ekonomin går långsamt och resursutnyttjandet är lågt. I konsekvens med det väntas inflationstakten hamna på en låg nivå framöver.

Allt detta talar för att Riksbanken kan komma att revidera ner sin ränteprognos vid sitt nästa räntemöte, som är den 19 april.
 
Statliga Konjunkturinstitutet (KI), som i en färsk rapport räknar med att Sverige är uppe ur lågkonjunkturen först 2014, spår en reporänta på 1,75 i slutet av 2011. Det kan jämföras med Riksbankens egen prognos från februari på 3 procent.

Gunilla skriver också att: De bundna räntorna kommer också att röra sig uppåt, men mer försiktigt. Räkna med att femårsräntan kan stiga närmare en halv procentenhet det närmaste halvåret.

-> Se aktuella bolåneräntor för bankerna här

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela