Har du förhandlat till dig en bättre bolåneränta än bankens officiella? Vet du hur länge den gäller? De fyra storbankerna svarar på våra frågor.

©

Förra veckan skrev vi om vad man egentligen förhandlar om hos de olika bankerna. Nu har vi kommit till frågan hur länge din förhandlade rabatt/marginal/ränta gäller. Har du fått rabatt på 3-månadersräntan? Då gäller din rabatt bara i 3 månader, om inte annat står i det skriftliga avtalet. Men vet du hur långa tider de olika bankerna brukar erbjuda? Vi frågade de fyra största bankerna:

Helena Östman, informationschef på Nordea, säger att rabatten gäller i 1 år, och att detta står i de allmänna villkoren som bifogas låneavtalet. 

Emma Bergfeldt, presskontakt på Swedbank, berättar att hos dem är det inte alltid 1 år, det kan vara kortare tid också, men inte längre. Det ska vara dokumenterat i en separat villkorsbilaga.

Bo Engström, chef regionbanksrörelsen på Handelsbanken, informerar oss om att: -All prissättning görs individuellt på kontor och den ränta som kunden får på sitt lån står i det material kunden erhåller. Även längden på prisavtalet står angivet i materialet.

Eva Odefalk, press officer på SEB, säger att den marginal jämfört med SEB:s upplåningsränta som kunden förhandlat sig till är konstant under hela lånets "bindningstid" - vilket är 2 år för lån till 3-månaders-ränta. Däremot kan upplåningsräntan ändras.

Det gäller alltså att vara uppmärksam! Se till att du har skriftligt på hur mycket rabatt du ska ha, och hur länge den ska gälla. Muntliga avtal gäller i teorin, men i praktiken är de mycket svåra att bevisa.

-> Se vilka förhandlade räntor andra medlemmar fått

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela