Alla vet att man ska förhandla sina bolån. Men visste du att bankerna har olika syn på vad man förhandlar om? Ibland är det rabatt, ibland ett påslag. Läs första delen i vår intervju med de fyra största bankerna.

©

Vi tyckte det var på tiden att få en översikt över hur samtliga de fyra storbankerna (Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB) hanterar förhandlade räntor. Ingen av dem vill berätta exakt hur låga räntor man kan få. Emma Bergfeldt, presskontakt på Swedbank sa i alla fall: - Det kan finnas kunder som har räntor på de nivåer som nämns [på Comboloans sajt].

När bankerna sätter räntan så tar de dels hänsyn till sin upplåningskostnad, och dels  till kundens risk- och intäktsnivå.

Efter denna uppvärmning kom vi till den något mer intressanta frågan, nämligen vad man förhandlar om. Där fick vi lite olika besked. Helena Östman, informationschef på Nordea, och Emma på Swedbank berättade att de båda bankerna använder sig av en "rabatt" eller ”avvikelse” från deras egen officiella ränta. Det innebär förstås att om man får en viss rabatt, t.ex. 0,50%, och Nordea sedan höjer sina officiella räntor mer än övriga banker, så gjorde man en sämre affär än man hade möjlighet att bedöma när lånet tecknades.

Bo Engström, chef för regionbanksrörelsen på Handelsbanken, säger kort och gott att man erbjuds ”en exakt ränta”. Det är ju en ganska dålig förhandlingsparameter eftersom räntan ändras fyra gånger per år om man har tre månaders bindningstid. Och så ofta orkar nog nästan ingen kund förhandla om sin ränta, så där får man se upp.

Eva Odefalk, press officer på SEB, berättar att de har ett eget system: - Räntan utgår från bankens kostnad för att låna pengar på marknaden, en så kallad upplåningsränta, plus en marginal. 

Det låter bra i teorin, men ingen kan ju egentligen kontrollera hur SEB räknar ut den siffra som de kallar för sin upplåningsränta. Det är sannolikt inte deras egentliga genomsnittskostnad. Motsvarande ränta på deras obligationer ligger nämligen ofta lägre.

Det man som kund helst vill förhandla om är ju något som inte är utsatt för bankernas godtycke. Det bästa är att trots allt försöka förmå din bankkontakt att förhandla om ett visst påslag jämfört med STIBOR. Då utgår man från en ränta som varken banken eller du har något större inflytande över, och det finns det en stor poäng med. Vi vet att det finns kunder som lyckats med detta, men det har inte varit lätt!

I nästa vecka fortsätter vi med ytterligare intressanta svar från bankerna.

-> Se alla förhandlade räntor här

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela