Finansinspektionen har gjort stickprovskontroller av bankernas bolånebedömningar. Efter en genomgång övervägar de nu att ge ett "allmänt råd" att inte belåna mer än 74-90 procent av den lägsta värderingen.

©

På en presskonferens på tisdagen presenterade Finansinspektionen resultaten av en genomgång av bankernas bolåneutlåning till hushållen. Finansinspektionen konstaterar att det överlag finns en god marginal i hushållens ekonomi inför kommande räntehöjningar. Dock har cirka 12-13 procent av hushållen en väldigt hög belåningsgrad, d.v.s. lånet är nästan lika stort som bostadens värde.

Därför övervägar Finansinspektionen att ge bankerna ett "allmänt råd" att inte belåna mer än 74-90 procent av det lägsta värdet av: köpeskillingen, fastighetsmäklares värdering samt bankens värdering. Ett "allmänt råd" låter kanske lite kraftlöst, men Finansinspektionen förväntar sig att bankerna isåfall följer det eller vidtar andra åtgärder som uppnår samma syfte. I annat fall finns lagstöd för åtgäder. 

Än så länge är det bara ett förslag. Finansinspektionen ska sammankalla en referensgrupp med bransch- och konsumentföreträdare som ska få tycka till.

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela