Citigroups globala chef för kreditstrategier ser att åtgärderna man satt in mot finanskrisen förra året bäddar för en skattechock och kapitalflykt från västländerna till tillväxtekonomierna.

©

Till tidningen Dagens Industri uppmärksammar Matt King på Citigroup, att USA och flertalet andra länder i västvärlden har skapat stora budgetunderskott i sin kamp mot finanskrisen 2009. Detta är en skuldbörda som skjuts framåt i tiden, tills dess att någon politiker vågar ta ansvar och berätta hur det verkligen ligger till. King hyser rimligt tvivel inför att någon ledande poltiker vågar det, med tanke på att det skulle betyda impopulära neddragningar av offentliga utgifter.

När nästa finanskris kommer, inom tre till tio år enligt King, så har isåfall många länder en sämre utgångspunkt med tanke på de underskott man skapat sig. Dessutom är befolkningen ännu mera åldrad än idag. Och då har man inget val, utan måste höja pensionsåldern drastiskt och öka skattetrycket. Detta leder då sannolikt till en flykt av kapital och en del högkompetent arbetskraft till tillväxtekonomierna i till exempel sydostasien.

Ur budgetsynvinkel är Sveriges position relativt bra, och vår position kommer sannolikt att stärkas jämfört med många andra "västekonomier". Frågan är hur långt det kommer att räcka...

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela