I Riksbankens uppskattningar av nivån på styrräntan i framtiden använder de sig av ett "normalintervall" för styrräntan som ligger högre än vad vi sett de senaste 12 åren. Varför?

©

När Riksbanken säger att de tror att styrräntan i slutet av 2012 kommer att ligga på drygt 4 procent, då ingår det i beräkningsunderlaget att en "normalnivå" för styrräntan är 3,5-5,0 procent. Då hamnar man på drygt 4 procent som medelvärde. SBAB påpekar i sitt senaste Räntenytt att genomsnittet för styrräntan år 1997 till 2009 har varit 3,1 procent. Det är nästan en hel procentenhet lägre än Riksbankens prognos.

Man kan förstås argumentera för att åren 1997 till 2009 inte räcker för att beräkna en normalränta, och att många ovanliga händelser inträffade då. Exempelvis Asienkristen, IT-bubblan och Finanskrisen. Fortsätter liknande bakslag att inträffa så har Riksbanken sannolikt överskattat de framtida räntehöjningarna, men får vi däremot en relativt stabil ekonomisk omvärld så kan de ha rätt.

Se räntans utveckling för olika banker och löptider sedan år 2000

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela