Baselkommittén är en sammanslutning av 27 länder och tar fram riktlinjer för hur bankerna ska fungera. I finanskrisens spår är nu nya regler på gång, som gör bolånen dyrare framöver.

©

Det Baselkommittén har fokuserat på är bankernas balans mellan utlånade pengar och inlånade pengar. Utlåning till bostadslån är ju pengar som bankerna kommer att behöva ligga ute med under många tiotals år, eftersom det är väldigt sällsynt att man betalar tillbaka sina lån förutom vid försäljning av bostaden. Samtidigt finansierar många banker denna utlåning genom att själva låna in pengar på ganska kort tidshorisont. Det är förvisso billigare för dem, men det gör också att en svängning i marknaden snabbt gör det svårt/dyrt för dem att fortsätta ha pengar utlånade till bostadslån.

Nu kommer sannolikt de nya Basel-reglerna att tvinga bankerna att låna in sina pengar på lång tidshorisont också. Därmed blir inlånade pengar dyrare, och därmed blir förstås bolånen också dyrare. Det skiljer en del mellan hur olika banker har sina tidshorisonter i dagsläget, men det verkar som att SEB redan har någorlunda lång tidshorisont, medan t.ex. Swedbank och Handelsbanken, enligt Dagens Industri, har kortare.

Se räntans utveckling de senaste åren

Dela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela


2021-12-10

Vilken boränta borde du ha?

Testa tjänsten "målränta"

Läs hela


2021-12-10

Hjälp oss med dina bolåneräntor!

Så lovar vi att dela med oss av medlemmarnas boräntor

Läs hela


2021-11-17

Oktobersnitträntan på rörligt bolån var 1,13%

Allra lägst snittränta hade Landshypotek med bindningstid på 1 år

Läs hela


2021-11-17

86% förhandlar inte sitt bolån årligen!

Ny rapport visar att svenska bolånetagare betalar onödigt mycket för bolånen

Läs hela


2021-11-10

Bankernas marginal på bolån ökade under det 3e kvartalet

Finansinspektionen ser fortsatt förhandlingsutrymme

Läs hela


2021-11-10

Skandia sänker och Swedbank höjer bolånen

Bolånebankerna justerar sina boräntor åt olika håll

Läs hela


2021-11-03

Hjälp med bolånet?

På Comboloan har vi nu adderat flera olika tjänster, vilken passar dig?

Läs hela


2021-09-24

Snitträntan på bolån var 1,13% (3-månadersräntan)

Utmanarna erbjuder fortsatt lägst snittränor på bolånemarknaden

Läs hela


2021-09-24

Veckans lugnande räntebesked för bolånetagarna

Riksbanken och Fed rör inte räntan

Läs hela


2021-09-14

Inflationen drog iväg under augusti

Kan inflationstakten påverka riksbankens räntebana?

Läs hela


2021-09-14

SEB erbjöd lägst boränta under augusti

Comboloans bolånebarometer visar vilka boräntor Comboloans medlemmar fick under augusti

Läs hela2021-08-31

Amorteringskravet tillbaka 1 september

260 000 svenska hushåll måste nu börja amortera igen

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fick i snitt 1,36% på sina bolån under juli

Ökad tillväxttakt för bolån i juli

Läs hela


2021-08-31

Hushållen fortsätter att låna mer

Nya rekordnivåer under andra kvartalet

Läs hela