Nästa vecka kommer det ett nytt räntebesulut från Riksbanken, men visst sitter väl Ingves & Co lugnt i båten?

©

I veckan kom den sista skörden av statistik som Riksbanken tar del av inför nästa veckas räntebeslut. Enligt alla tillfrågade experter är man eniga om att Riksbanken kommer att behålla nuvarande reporäntenivå på 0,25 procentenheter.

Men varför, bankernas ekonomer har ju på sistone visat sin misstro mot Riksbankens räntebana och det finns inte många experter förutom statliga SBAB som tror att Riksbanken kan hålla nuvarande nivå ända till nästa höst.

Riksbankens allra tydligaste uppmaning till att börja höja räntan skulle vara om inflationen steg, men det verkar vara långt dit. Riksbanken hade förutspått en inflationstakt på -1,4 procent i september, men det blev ännu mer, -1,6 procent mätt i KPI. Det ger Ingves & Co arbetsro och det skulle förvåna alla om man justerar upp räntan nästa vecka. Det analytiker kommer sökaefter är istället tecken på att Riksbanken trots allt funderar på att justera upp sin räntebana.

Mitt tips är att Riksbanken fortsätter på inslagen räntebana, därmed inte sagt att jag tror på räntebanan fullt ut. Nej, Ingves håller masken ett tag till, men redan innan sommaren kommer den första höjningen, allt annat vore en skräll!

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela