Förväntningarna på bostadspriserna sjunker

SEB:s Boprisindikator vänder nedåt efter att ha stigit fyra månader i rad innan dess. Nedgången är liten och ligger på 2 enheter från föregående månad, boprisindikatorn ligger i augusti på 38. 

Andelen av hushållen som tror på stigande och oförändrade priser ligger på samma nivå som förra månaden, 56% respektive 20%. 18% tror på minskade priser det kommande året, vilket är en ökning med 2 enheter från föregående månad. 

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger marginellt och ligger nu på  0,08%. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolån har minskat från förra månaden och ligger nu på 4%. Det är en nedgång med två procentenheter från förra månaden. 

I rapporten till boprisindikatorn och kommentarerna därtill visar det sig enligt SEB:s siffror att intresset för att binda räntan har sjunkit och är nu nere på den lägsta nivån sedan mars 2018. 

SEB menar vidare att när Riksbanken höjde reporäntan i december så var det många som ville gardera sig mot fortsatta räntehöjningar, men sedan dess har signalerna varit mer avvaktande och att många nu tror att nästa höjning kommer att dröja länge och därmed avvaktar med att binda räntan.

SEB boprisindikator hittar ni här!

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 juli till 6 augusti.

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela