Har inflationsutfallet fått Riksbanken att tänka om?

Frågan experterna ställer sig är om Riksbankschef Stefan Ingves och hans kollegor kommer att hålla fast vid den utstakade räntebanan som indikerar att reporäntan kommer att höjas under hösten eller om räntebanan justeras ned efter svagare inflationssiffror än prognostiserat.

Hittills har Riksbanken varit tydlig i sin kommunikation som innebär att reporäntan kommer att höjas under hösten. Trots att inflationen kommit in svagare än förväntat och en del andra omvärldsindikationer ger skäl att sätta press på räntebanan, har Riksbanken inte ändrat sig. 

Fler och fler experter börjar tro att Riksbanken blir tvungen att flytta fram sin planerade hösthöjning och att den kommer först under våren 2020. Men åsikterna går isär och många menar att Riksbanken väldigt gärna vill höja, även om statistik kommer in som stöder en annan riktning.

För alla bolånetagare är det ingen akut förändring som väntar efter torsdagens räntebesked, allt tyder på att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad. Men beskedet kan ändå påverka bolånen, ett besked om oförändrad räntebana innebär sannolikt att bankernas boräntor blir oförändrade. Skulle Riksbanken å andra sidan indikera att räntebanan skjuts framåt, dvs att reporäntan höjs senare än i den nuvarande prognosen, då kan bolåneräntan på alla löptider faktiskt minska. 

Att döma av den senaste tidens ränteändringar från bolånebankerna, så har nedåtjusteringarna generellt skett på löptider med mellanlång eller lång löptid. Kortare löptider har i stort sett legat stilla, vilket också syns i de månatliga snitträntor som bankerna rapporterar in. 

Comboloans boräntor här!

Dela


2022-09-22

SBAB höjer räntan

Nya räntenivåer efter riksbankens chockhöjning

Läs hela


2022-09-21

Kostnaderna rusar, vad kan man göra med bolånen?

Hushållen går mot en utmanande vinter

Läs hela


2022-09-20

Riksbanken höjer reporäntan med 1%

Rekordhöjning av Stefan Ingves

Läs hela2022-09-20

Många väljer rörligt

SBABs kunder valde rörligt under augusti

Läs hela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela