Marknadsräntorna stiger och snart höjer Ingves

Bolåneräntorna har under de 10 senaste åren varit historiskt låga. I snart 4 år har vi upplevt negativ reporänta, något expertkåren kallar för ett gigantiskt experiment och det går ännu inte att veta de långsiktiga effekterna. En risk är att hushållen belånar sig för mycket när räntorna är låga och sedan får problem när räntorna normaliseras igen. 

Nu verkar det som att vi närmar oss den tidpunkt när bolåneräntorna har bottnat ur. Ja, egentligen kan man tycka att så redan vore fallet. Bostadsobligationer med 3-5 års löptid har dubblats sedan i somras och den svenska 10-årsräntan har också stigit ordentligt sedan i somras. Allt annat lika borde detta även ha påverkat bolåneräntorna, men det har det inte. Utan tvärtom, som man kan utläsa ur Comboloans senaste bolånebarometer, så har det snarare varit ett tryck nedåt på boräntorna. Varför? Förmodligen påverkar de nya aktörerna konkurrensen och därmed även bolåneräntorna på ett positivt sätt och storbankerna vill därmed inte tappa ytterliggare kunder genom att vara först ut med att höja. 

Men, det ofrånkomliga närmar sig alltså med stormsteg. Riksbanken har varit tydliga med att en höjning kommer antingen i december 2018 eller vid februarimötet 2019. Även nya aktörer som konkurrerar med lägre räntor kommer att vara tvungna att höja när reporäntan justeras uppåt. 

Bäst koll på boräntan har de som besöker Comboloans räntetabell regelbundet, där hittar ni listräntor, snitträntor och även Comboloans förhandlade räntor. Räntetabellen här! 

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela