Stefan Ingves vill lagstifta, men det är inte populärt

Stefan Ingves är orolig för att hushållen blir sårbara då många väljer rörliga bolån istället för bundna. Men Ingves förslag har få anhängare bland bolånetagarna och han får inte heller något stöd från de politiska partierna. Trenden är också ihållande, bolånetagarna föredrar rörligt, enligt Comboloans bolånebarometer från maj, så framgår det att 87% av medlemmarna valde rörligt (3-månaders bindning) och 13% bundet.

Frågan är i grunden inte helt enkel ur ett konsumentperspektiv, då en bunden ränta kan tolkas som en försäkring och många kan känna att det är skönt att veta vad man ska betala under en längre tid. Men, frågan kompliceras då det utifrån bolånetagaren, med gällande regler för ränteskillnadsersättning, är klart ofördelaktigt och kostsamt att byta bank om man har bundna bolån. 

Ränteskillnadsersättningen skapar en inlåsningseffekt och många bolånetagare tycker därför att det är skönare med rörliga bolån (3-månaders bindning). En kund som binder sin ränta idag, ger samtidigt i praktiken upp sin möjlighet att förhandla, då ränteskillnadsersättningen gör att bolånetagaren sitter fast. 

Under de senaste 20 åren är det enbart om man haft tur, eller möjligtvis om man besitter extraordinär kompetens inom området, som det gått att härleda att en bunden bolåneränta varit mer fördelaktig än det rörliga alternativet. 

Nej, avstå från att binda bolånen, men följ med regelbundet hur marknaden utvecklar sig. 

Ett bra tips är istället att anpassa bolånekostnaden till tex 5% redan nu. Om man tillhör Comboloans 20% bästa förhandlare som fick 1,15% under maj månad, kan man sätta in ett överskott på ett fördelaktigt sparkonto istället, då bygger man snabbt upp en trevlig buffert inför framtida räntehöjningar.

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela