Hushållens köpkraft sjönk under tredje kvartalet, jämfört med kvartalet före. Detta trots att inkomsterna ökade under samma tid.

©

Boindex för riket som helhet sjönk till 109,7 under tredje kvartalet från reviderade 111,5 kvartalet före (111,9). Utgångspunkten är att när boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende. Dagens siffra på drygt 110 i rikssnitt, betyder att hushållen har ungefär 10 procent högre inkomster än vad som krävs enligt normen för att köpa medianvillan.

Swedbanks ekonomer bedömer att läget trots en liten nedgång är ganska stabilt. Men, det beror på hur man tolkar statistiken. I drygt hälften av landets 48 undersökta kommuner/regioner hamnar Boindex under 100-strecket. Bara för ett år sedan var det endast en knapp femtedel av kommunerna som låg under 100-strecket.

Boindexet baseras på tre komponenter: småhuspriser, bolåneräntan och hushållens arbetsinkomster. Småhuspriserna har enligt Swedbanks undersökning sjunkit med 10 000 kronor under kvartalet men över året har prisökningstakten i riket legat på 10,7 procent. Medianvillan kostar 1,45 miljoner kronor.

- Anledningen till att småhuspriserna fallit tillbaka på riksnivå, trots att de stigit kraftigt på många håll i landet, är att rikssnittet påverkats av att allt fler småhus köpts i kommuner där priserna varit låga samtidigt som köpen minskat i kommuner där priserna varit höga. Därmed har husköpkraften på riksnivå stabiliserats, trots den senaste tidens räntehöjningar, säger Swedbanks privatekonom Cecilia Hermansson i ett pressmeddelande.

Hushållens årliga hushållsinkomst i landet uppgick till 534 100 kronor, sett över årets tredje kvartal. Men den ökade inkomsten kompenserar inte för den stigande bolåneräntan. Bolåneräntan ligger på 4,8 procent i landet om man väger ihop de rörliga och bundna bolåneräntorna utifrån den faktiska utlåningen. Spännande, men gå in på Räntekungen så kan du se hur andra förhandlat även lokalt, i ditt postnummer område, många ligger långt under 4,8 procent!

 

 

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela