Riksbanken beslöt som väntat att höja reporäntan vid tisdagens möte men reviderade samtidigt upp sin prognos oväntat mycket.

©

Lägsta officiella räntor 2007-06-20
Rörlig: 3,95%
3 mån: 4,10%
1 år: 4,50%
2 år: 4,75%
5 år: 5,00%
Riksbanken reporänta: 3,25% (höjs till 3,50% 2007-06-27)
Klicka här för att se alla räntor >>

Riksbanken höjde som väntat reporäntan men reviderade samtidigt sin prognos kraftigt uppåt
Vid tisdagens möte beslöt Riksbanken att höga reporäntan med 0,25 procentenheter till 3,50 procent. Samtidigt gjordes bedömningen att reporäntan behöver uppgå till cirka 4 procent i slutet av året. Under de kommande åren är det sannolikt att räntan behöver höjas ytterligare.

Den nya bedömningen innebär att reporäntan behöver höjas mer framöver än vad som ansågs motiverat i februari. Den prognos som gjordes då fick mycket kritik från flera håll, bland annat flertalet banker vars prognoser låg högre. Den nya prognosen beror på att arbetsmarknaden har blivit stramare, löneavtalen högre och finanspolitiken mer expansiv än vad Riksbanken tidigare räknade med. Enligt den nya reporänteprognosen kommer reporäntan att ligga på ungefär 4,2 procent om ett år och ungefär 4,4 procent om två år, vilket indikerar på bolåneräntor (rörlig och 3 månaders) på drygt 5 procent om ett år och runt 5,3 procent om två år.

Bostadspriserna fortsätter också uppåt
Prisökningstakten på bostadsrätter fortsätter att öka i hela landet enligt Mäklarstatistiks senaste sammanställning. Priserna har nu stigit med 25 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Centrala Göteborgs bostadsrättsmarknad passerar 30.000 kr/kvm och centrala Malmös bostadsrättsmarknad passerar 20.000 kr/kvm. Storstockholm uppvisar en prisuppgång på 26 procent för de senaste tolv månaderna. Medelpriset för en bostadsrätt i centrala Stockholm ligger nu på 52.768 kr/kvm. Villor fortsätter också att öka i pris men inte lika snabbt som bostadsrätter. Prisökningstakten för villor ligger på 5 procent under samma period i hela landet. Även fritidshus upplever en prisökningstakt med 10 procent under den senaste tolvmånadersperioden på riksplanet.

Boräntorna ökar något under andra kvartalet