Riksbanken ser ingen allmän övervärdering på bostadsmarknaden och räknar med fortsatta prisökningar.

©

Lägsta officiella räntor 2007-05-31
Riksbanken reporänta: 3,25%
Rörlig: 3,95%
3 mån: 3,98%
1 år: 4,44%
2 år: 4,67%
5 år: 4,92%

Klicka här för att se alla räntor >>

Sista chansen att utan förhandling få en av Stockholms bästa boräntor! Anmäl dig omgående!
Nu har du chansen som bor i villa eller bostadsrätt i Stockholms kommun att delta i Comboloans gruppupphandling av bolån. Genom att samla många låntagare som vill ha lägre priser, får vi förhandlingskraft att genomföra en riktigt bra upphandling med bankerna. Låt oss sköta förhandlingen åt dig! Anmälan måste ske senast onsdag 6 juni. Tipsa gärna dina vänner om upphandlingen eftersom ju fler vi är desto bättre förhandlingskraft får vi. Vi planerar senare i år att genomföra gruppupphandlingar i flera kommuner.
Läs mer och anmäl dig här>>

Riksbanken ser ingen allmän övervärdering på bostadsmarknaden
Vice Riksbankschefen Fredrik Nyberg sade på ett seminarium på onsdagen att Riksbanken inte ser någon allmän övervärdering på bostadsmarknaden. Den kraftiga ökningen av priserna på bostäder har gått hand i hand med ökningen av hushållens skulder. Av alla de lån som ges till hushållen är 85 procent säkrade mot fastigheter. Nyberg nämnde flera faktorer som motiverar att priserna stigit. En faktor är att räntorna varit på historiskt låga nivåer under de senaste åren. De reala räntorna, alltså räntorna efter att man har räknat bort inflationen, har fallit. I slutet av 1996, efter krisåren, var den reala rörliga bolåneräntan kring 7 procent. Idag är den ungefär 2 procent. Lägre reala räntor innebär att det blir billigare för hushållen att ta lån när de ska köpa sin bostad. En annan faktor är att hushållens disponibla inkomster ökat rejält. Med högre inkomster har hushållen haft råd att betala mer för sitt boende. Ytterligare en faktor är att det tog tid innan bostadsbyggandet tog fart efter krisåren. Det har även skett förändringar på bolånemarknaden som också har bidragit till att bostadspriserna har stigit, till exempel tillåter bolåneinstituten högre belåningsgrader och längre tid amorteringsfritt.

Nyberg tror att vi får räkna med att priserna på fastigheter och skuldsättningen kommer att fortsätta öka relativt kraftigt under den närmaste tiden. På lite längre sikt kommer dock utvecklingen av skuldsättningen och även fastighetspriserna att dämpas. I det långa loppet är det helt enkelt inte hållbart för hushållen att låta skulderna växa snabbare än inkomsterna. Då kan hushållen till slut inte betala för sina lån.

Bankernas "dolda" räntor
Flera av bankerna erbjuder sina bolånekunder räntor som inte är officiella på så sätt att de inte går att finna vare sig på webben eller i dagstidningarna. Bland annat erbjuder SEB och Handelsbanken helt rörliga räntor. För att få uppgift om dessa måste man måste kontakta bankkontoren direkt. Om man har fått en ränterabatt baserad på dessa räntor kan det vara svårt att följa om den rabatterade räntan är korrekt eller inte.

Svaga justeringar uppåt av räntorna i slutet av maj
I slutet av maj passade flera bolåneinstitut, bland andra SEB, Nordea, Swed

Dela


2022-06-30

Riksbanken höjer reporäntan till 0,75%

Höjer med 50 räntepunkter

Läs hela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela