Bankerna fortsätter att höja bolåneräntorna

©

Nyheter från marknaden
Bästa räntorna 2006-07-07
Rörlig
3,15 %
2 år 3,95 %
5 år 4,67 %

Räntorna ökar
I månadsskiftet juni/juli höjde många banker sina räntor i enlighet med de prognoser vi utfärdade den 8 juni. Fortsatta ökningar väntas under året. Räntan kan öka med 0,50 procentenhter innan året är slut. Vill du undvika dessa kostnader och har rörliga lån kan det vara en bra tidpunkt att fundera över att binda. Gör du det kan du välja exempelvis hälften på 2 år och hälften på längre tid. Ska du låna belopp över 1 miljon kronor kan det löna sig att titta på en av våra partnerbanker (se länken nedan) där du erbjuds en rabatt på 0,10% på belopp över 1 miljon kronor, 0,15% om lånet är över 1,5 miljon kronor samt 0,20% om lånet är över 1,5 miljon kronor.

Se historiska räntor, andras betyg på bankerna och priser för fastighetsmäklare
Nu kan du som blir PLUS-medlem söka betyg och priser för olika fastighetsmäklare. Du kan även se historiska räntor och andra medlemmars betyg på de olika bankerna. Undrar du hur du ska göra för att förhandla så kan du se vad andra medlemmar har tipsat om när det gäller det. Du kan välja mellan att betala 360 kronor per år för att bli PLUS-medlem eller att bli sponsrad vilket innebär att du istället tar emot max 2 reklam-mejl per månad.

Dagens situation jämfört med "sparchocken" i början av 1990-talet
Att man sparar betyder också att konsumenternas efterfrågan på varor och tjänster minskar. Därmed påverkas BNP-tillväxten negativt. Om andelen skulder är hög i förhållande till den disponibla inkomsten riskerar man att hushållen börjar amortera vid en större ränteuppgång. Detta skedde i början av 1990-talet då avdragsreglerna för räntor plötsligt blev mindre förmånliga. Nationalekonomen Olle Djerf har författat SCB-rapporten "Sveriges Ekonomi - Statistiskt Perspektiv". På frågan om dagens situation kan leda till en liknande skuldneddragning från hushållen säger han att "svaret är nej av flera skäl".

Hushållens soliditet är god och räntekvoten, d.v.s. räntebetalningarnas andel av disponibla inkomsten, ligger på samma nivå som år 2000. Dessutom är skulderna ojämnt fördelade, så att hushållen med de största resurserna också har de största skulderna. Det enda som skulle kunna skapa någon drastisk förändring av förhållanden är om Riksdagen skulle ändra avdragsrätten för räntor från 30 procent till 20 procent, något som skulle bli en naturlig följd av en minskning av kapitalbeskattningen. Något sådant förslag verkar dock inte ligga på den politiska agendan just nu.

Dela


2021-02-26

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela