©

Nyheter från marknaden

Bästa räntorna 2006-11-01
Rörlig
3,39 %
2 år 4,20 %
5 år 4,57 %

Riksbanken höjde räntan, och även långivarna
I slutet av förra veckan höjde Riksbanken som väntat styrräntan med 0,25%. Sedan dess har hälften av långivarna höjt sina räntor, medan andra halvan ännu inte har ändrat något. Bland de som snabbt höjde räntorna återfinns ICA Banken och Kaupthing Bank. Banker som än så länge avvaktat är bland andra Handelsbanken, Swedbank och Skandiabanken. Den trend vi såg redan i förra nyhetsbrevet fortsätter: Långivarna har generellt sett höjt de rörliga och korttidsbundna lånen, medan räntor för lån som binds 3 år eller mer har sänkts.

Ränteprognos för närmaste 12 månaderna
Utlåningen har inte ökat, men ligger fortfarande på en nivå som Riksbanken anser vara långsiktigt ohållbar. Man anser även att den finns en risk för ökad inflation. Med tanke på detta tror vissa analytiker att de kan komma att höja räntan med en hel procentenhet på 12 månaders sikt – alltså från dagens 2,75% till 3,75%.

Behöver du ett snabblån istället för ett bostadslån?
Vi presenterar fyra alternativ och förklarar även vad som gäller för räntor med mera.

Dela


2021-02-26

Många medlemmar nyfikna på bolånetjänsten

Fler och fler vill utmana sin boränta

Läs hela


2021-02-25

Det skrivs om Comboloan i media

Breakit skriver om vår nya bolånesatsning

Läs hela


2021-02-25

Avanza erbjuder Landshypoteks bolån

Breddar bolåneerbjudandet

Läs hela


2021-02-24

FI ställer krav på bankerna

Måste vara enklare för kunder att flytta bolån

Läs hela


2021-02-24

Landshypotek har lägst snittränta på bolån igen

Det skiljer 58 punkter mellan den billigaste och dyraste 3-månadersräntan

Läs hela


2021-02-10

Comboloans medlemmar fick 1,10% hos Swedbank under januari

Fortsatt tryck nedåt på boräntorna

Läs hela


2021-02-10

Riksbanken behåller reporäntan på 0%

Reporäntan förväntas ligga kvar på 0% till 2024

Läs hela


2021-02-09

Comboloan ingår samarbetsavtal med Skandia

En viktig milstolpe & kvalitetsstämpel

Läs hela


2021-02-09

Bankernas bolånemarginaler minskade under fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 4 punkter under Q4 2021

Läs hela


2021-02-05

Sparbanken Syd + Borgo = sant

Sparbanken syd och Borgon ingår partnerskap

Läs hela


2021-02-05

Vad sägs om 0,69% på bolånet?

Nordnet vässar sitt bolån till de som har mycket sparande i banken

Läs hela


2021-01-22

Så ska du sänka dina bolånekostnader 2021!

Var inte passiv, var aktiv med ditt bolån i år

Läs hela


2021-01-22

Hur påverkar höga bolån oss i vardagen?

Nytt forskningsprojekt tilldelat 4 miljoner kronor

Läs hela


2021-01-21

Prisindex på bostadsmarknaden steg 0,2% i december

Valueguards prisrapport från december visar att bostadsmarknaden är fortsatt stark

Läs hela


2021-01-21

Amorteringsunderlaget krångligt för bolånekunderna

Det mesta som behövs för att flytta bolån är numera tillgängligt digitalt, men när kunderna ska få ut sitt amorteringsunderlag så är det omständigt på många håll.

Läs hela


2021-01-20

Storstadsbor känner oro för bostadslån

Hälften är oroliga över att inte beviljas lån från banken

Läs hela


2021-01-14

Utmanarna hade bäst snittränta under december

Uppstickarna fortsätter att utmana storbankerna med konkurrenskraftiga boräntor

Läs hela


2021-01-08

BOLÅNEBAROMETERN: Bästa förhandlarna i december fick 1,13%

Skandiabanken utmanar om förstaplatsen

Läs hela


2021-01-08

Fortsatt fler långivare som sänker boräntan

Trycket nedåt på bolånen fortsätter

Läs hela


2021-01-08

Allt fler utlandssvenskar betalar tillbaka på sina studielån till CSN

CSNs har vidtagit åtgärder som haft stor effekt

Läs hela