Vad innehåller försäkringarna som berör dit hem, behöver du alla, betalar du för mycket?

©

Vi har rett ut begreppen genom att kolla in hur vår partner Insplanet beskriver innehållet i de olika försäkringarna. Ta tiden och jämför, det kan spara dig många hundra och kanske tusenlappar!

Hemförsäkring

Hemförsäkringen innehåller flera olika typer av skydd. De flesta känner till egendomsskyddet, som kan ge dig ersättning vid till exempel inbrott, stöld och brand, både i hemmet och på resande fot.
Men minst lika viktigt är hemförsäkringens juridiska skydd, genom ansvarsförsäkringen och rättsskyddet. Lika viktigt är även personskyddet, som kan ge ersättning vid rån och överfall samt vid olycksfall utomlands.


Villaförsäkring

En villaförsäkring är en försäkring för en privatfastighet med egen byggnad, till exempel villor, radhus, parhus, vilken man är bosatt i. De allra flesta som äger en privatfastighet har en villaförsäkring.
Brinner det i en villa kan det innebära en miljonförlust för ägaren. Brandförsäkring för byggnader har en lång tradition, och idag ingår en hel del andra viktiga moment i villaförsäkringen.

Fritidshusförsäkring


Hus som inte används som permanentboende försäkras som fritidshus. Fritidshusförsäkringen har samma skydd som en villaförsäkring, samt möjlighet att försäkra lösöre som förvaras i fritidshuset. Det som avgör om du ska ha en fritidshus- eller villaförsäkring, är om du är mantalsskriven (folkbokförd) på husets adress eller inte.

Bokostnadsförsäkring

Bokostnadsförsäkringen hjälper dig vid olycksfall och dödsfall som gör att hushållets inkomster minskar. Även merkostnader i samband med olyckan ersätts.

Lycka till!

Dela


2022-05-23

SBAB höjer bolånen

Fortsatt höjda bolåneräntor

Läs hela


2022-04-29

Swedbank höjer bolånen efter räntebesked

Swedbank först ut med att justera upp boräntorna

Läs hela


2022-04-29

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25%

Fler höjningar att vänta

Läs hela


2022-04-27

Flera experter vill höja reporäntan nu

Stor nyfikenhet inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-27

Analytikerna tror på fortsatt nollränta

Ovanligt osäkert läge inför Riksbankens räntebesked

Läs hela


2022-04-26

Inflationen pressar hushållen

Hushållens kostnader ökar

Läs hela


2022-03-22

Flera banker höjer boräntan

Räntan på väg upp

Läs hela


2022-03-22

Länsförsäkringar höjer sina bolåneräntor

Boräntorna upp ordentligt hos LF

Läs hela


2022-03-22

SBAB höjer bolånen med mellan 9 och 30 räntepunkter

Bolånekostnaderna har ökat enligt banken

Läs hela


2022-03-15

Nytt läge för bolånen

Hur länge håller Riksbanken emot?

Läs hela


2022-03-14

Storbankerna spår att Riksbanken höjer

Nya inflationssiffror tidigarelägger räntehöjning

Läs hela


2022-03-14

Inflationen på 4,5%

Livsmedelspriserna drivande

Läs hela


2022-02-20

Bolånen dyrare, räntan i trend uppåt

Bundna lån stiger mest

Läs hela


2022-02-10

Riksbanken höjer räntebanan

Tidigarelägger den första höjningen av reporäntan

Läs hela


2022-02-08

Bankernas marginal på bolån ökar

Upp 7 procentenheter sedan 3e kvartalet

Läs hela


2022-01-13

Swedbank följer efter SEB, höjer bolåneräntorna

Storbanken höjer med 5 - 30 räntepunkter

Läs hela


2022-01-12

Utmanarna hade lägst snittränta under december, igen!

Det finns många kronor att spara på att utmana boräntan

Läs hela


2022-01-11

Landshypotek sänker bolåneräntan

Uppstickaren fortsätter utmana storbankerna om bolånekunderna

Läs hela


2022-01-11

SEB höjer bolåneräntorna på bred front

Storbanken höjer mellan 5 och 20 räntepunkter

Läs hela


2021-12-10

Utmanarna har lägst bolåneränta

Novembers snitträntor ute

Läs hela