Amortering är det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Amorteringen betalas tillsammans med räntan, ofta månadsvis. Hur mycket man ska amortera beror på om man har rak amortering eller annuitetslån. Den 1 juni 2016 infördes det nya amorteringskravet och den 1 mars 2018 infördes det skärpta amorteringskravet

Amortera bolån

Det nya amorteringskravet började gälla den 1 juni år 2016 och innebär att nya bolånetagare i olika steg måste amortera ner sina lån till 50% av belåningsgraden. Först ska lånen amorteras ner med minst 2% av det ursprungliga lånet, årsvis tills belåningsgraden kommer ner under 70%. Därefter ska bolånen amorteras ner med minst 1% av det ursprungliga lånet tills belåningsgraden kommer ner undre 50%. Har man en belåningsgrad under 50% finns det inga lagstadgade krav på att amortera, men man kan fortfarande amortera om man ser det som ett bra sätt att spara.

Det skärpta amorteringskravet började gälla den 1 mars 2018 och innebär att bolånetagare som har över 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst måste amortera 1% extra på bolånet, detta alltså utöver tidigare amorteringskrav. Det nya amorteringskravet berör endast nya bolån. Det är sedan upp till varje enskild bank hur de väljer att utforma sina amorteringsregler vid omförhandling av befintliga bolån.

Undantag från amorteringskravet

  • Amorteringskravet gäller inte nyproducerade bostäder under de kommande fem åren. Långivaren har möjlighet att bevilja ett amorteringsfritt lån, men enbart för den första köparen och högst i fem år.
  • Amorteringskravet gäller inte om du har lån på en jordbruks- eller skogsfastighet.
  • Om det finns särskilda skäl kan man bli undantagen amorteringskravet. Särskilda skäl är exempelvis närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa.

Rak amortering

Rak amortering innebär att man betalar samma amorteringssumma varje gång. Det innebär att räntekostnaden blir gradvis lägre i takt med att det totala lånebeloppet minskar.

Annuitetslån

Amorterar man med annuitetslån är räntedelen större i början av lånets löptid och när den minskar så ökar istället amorteringen. Du betalar alltså samma belopp vid varje avbetalningstillfälle tills dess att lånet är avbetalat.