Ange sökkriterier

Du kan själv välja vilken bank eller vilka banker du är intresserad av. I verktyget kan du också testa olika bindningstider och en tidsperiod som är relevant. Genom att hela tiden jämför med reporäntan kommer det tydligt framgår under vilka perioder som bankernas marginaler varit större och under vilka perioder som marginalerna varit mindre.

Kvaliteten i databasen är generellt god och sträcker sig tillbaka till Comboloans tidiga dagar runt år 2000. Men det är inte alla banker som går att söka så långt bak i tiden, och om angiven tidsperiod inte finns tillgänglig kommer du få reda på mellan vilka datum som du kan söka för respektive bank.

Detsamma gäller för de olika bindningstiderna, dvs generellt är kvaliteten god, men vissa banker har antingen inte erbjudit vissa bindningstider eller så har Comboloan inte bevakat banken under viss tidpunkt. I databasen har vi följande bindningstider:

  • Rörligt bolån (var vanlig förr, nu ofta ersatt av 3 månaders bindningstid av de flesta bankerna)
  • 3 månaders bindningstid
  • 1 års bindningstid
  • 2 års bindningstid
  • 3 års bindningstid
  • 5 års bindningstid
  • 8 års bindningstid
  • 10 års bindningstid

Riksbankens reporänta har följts sedan år 2000 och dess utvecklig återspeglas alltså genom detta verktyg i form av att bankernas olika bolån jämförs med reporäntan över tid.