Många besökare har frågat oss hur bankernas bolåneränta hänger ihop med Riksbankens reporänta och STIBOR. Här visar vi en skiss som något förenklat förklarar detta.