Titta igenom föreningens resultat- och balansräkning. Denna kan du få från mäklaren. Det du ska notera är följande:

  • Gör föreningen vinst (titta på posten "Årets Resultat" i Resultaträkningen)? Om inte så kanske avgifterna behöver höjas.
  • Kontrollera att det finns fonder för reparationer av fastigheten (i Balansräkningen).

Ta alltid kontakt med styrelsens ordförande innan du skriver på ett köpekontrakt. Det du ska fråga om är följande:

  • Har ni beslutat om någon förändring av månadsavgiften?
  • Finns det någon anledning till varför en sådan förändring skulle kunna bli aktuell inom överskådlig framtid?
  • Har det förekommit några problem med vattenläckor eller andra olyckor i lägenheten som jag ska köpa eller någon annanstans i föreningen?
  • Hur ser planerna ut för renoveringar närmaste 5 åren? Finns tillräckligt med pengar avsatta för detta?
  • Finns det någon värdering gjord av hela fastigheten de senaste åren? (Be om en kopia isåfall. Där brukar finnas noteringar om särskilda brister.)

Vi rekommenderar även att du tar kontakt med Stadsbyggnads-kontoret för att kontrollera om det ska göras några förändringar i kvarteren runt omkring fastigheten. Finns det bygglov för nya fastigheter? Detta kan förstöra en bra utsikt eller vara negativt på annat sätt (men även positivt förstås).