Går du över gränsen för bottenlån får du ta ett topplån. Topplån har sämre säkerhet än bottenlån. Om låntagaren inte kan betala sin skuld, och bostaden måste säljas får de som har beviljat bottenlånet sina pengar först. Topplåneräntan brukar ligga ca 2% över bottenlåneräntan. Idag gäller dock att man vid ett fastighetsköp endast får låna 85 % av värdet på bostaden, varför topplånet inte används lika frekvent längre.