Du kan dra av 30% av den inbetalda räntan om du har ett underskott av kapital upp till 100.000 kr. För underskott över 100.000 kr får du bara dra 21% (läs mer under nästa fråga). Då vi beräknar din månadskostnad i vår jämförelse räknar vi med detta.

Förutom räntan får man även dra av eventuell ränteskillnadsersättning. Det är den avgift man betalar till banken om man förtidsinlöser ett bundet lån.