Generellt sett är det svårt då man som studerande inte har en "stadigvarande arbetsinkomst". Här beror det naturligtvis på hur situationen ser ut. Lägger man en hög kontantinsats eller har en stor förmögenhet kan man få lån även som studerande. De flesta sitter ju inte i den situationen, men en del brukar lösa det med att man söker lån tillsammans med sina föräldrar (eller någon annan). Det fungerar ungefär som borgen fast föräldrarna är med som "riktiga" låntagare. Att de bara går in och borgar räcker inte eftersom din egen ekonomi måste "bära" själv. Däremot är det ingen större skillnad, ansvarsmässigt, för den som går in och hjälper dig utan närmast en fördel eftersom de som är medlåntagare får dra av räntekostnaden i sin deklaration de betalar hela eller delar av räntan. Eventuella räntekostnader är inte avdragsgilla för en borgensman. Betalningsansvariga för lånet blir de i båda fallen utifall du inte klarar att betala själv.