Naturligtvis utgår både du och långivaren från att du klarar av dina ekonomiska åtaganden i samband med räntebetalningar och amorteringar. Det är därför som din egen boendekalkyl liksom långivarens kreditprövning är så viktig. Ingen tjänar ju på att du hamnar i betalningssvårigheter längre fram.

Om omständigheterna i framtiden ändå blir sådana att du inte kan betala dina åtaganden, måste du räkna med att långivaren snabbt kommer att kräva sin rätt att realisera panten.

Kan du inte byta långivare (vilket ofta är mycket svårt bland professionella långivare för den som tidigare drabbats av betalningsproblem) betyder det att du kanske måste sälja bostaden. Detta kan du själv göra på öppna marknaden om det finns köpare. Ibland tvingas man dock till att sälja via offentlig auktion till den som betalar högst. Köpeskillingen går sedan till långivaren i så stor del att det täcker dennes låneutgifter, d.v.s. lånebelopp, räntor och de merkostnader som förorsakats av det havererade lånet.

Kommer inte du och långivaren överens om hur försäljningen ska skötas, blandas myndigheterna in som tvångsförsäljer om det inte finns andra tillgångar som täcker skulden. Du måste räkna med att långivarna har mycket begränsat tålamod med inställda betalningar. Se därför till att du absolut inte försätter dig i en sådan ekonomisk knipa att du inte kan betala dina bostadslån.