Det är vanligt att det tar ca en vecka innan man får lånet utbetalt, efter det att man har ansökt. Tiden varierar dock väldigt mycket. Hur mycket har banken att göra? Vilken bank är det (bankernas svarstider finner du i våra jämförelser)? Behöver bostaden värderas? Ofta kräver banken att värderingen sker av en av dem godkänd värderingsman. Att få lånet utbetalt från det att man har ansökt kan ta allt från en dag till flera veckor.