Det är också svårt då inte A-kassa räknas som "stadigvarande arbetsinkomst".