Sparande

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om sparande.
Källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå

Insättningsgarantin gäller för sparkonton hos banker och kreditmarknadsbolag. Garantin innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar (dock högst 950 000 kr) om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att garantin ska tas i anspråk. Konton hos inlåningsföretag omfattas inte av insättningsgarantin.

Det konto som har den högsta räntan behöver inte vara det kontot som är lämpligast. På konton med högre räntesatser finns det i regel villkor som begränsar antalet fria uttag. Det innebär att om man gör fler uttag än vad villkoren tillåter, får man i regel betala en uttagsavgift på ca 1-2 procent av det uttagna beloppet. Kontrollera därför alltid uttagsvillkoren för kontot.

Det finns inga fastställda regler för hur räntan ska beräknas. Bankerna använder sig t.ex. av olika metoder för beräkning av räntedagar, valuteringsregler (se Ränteberäkning sparande).