Privatlån

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om privatlån.
Källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet. Det är en kredit som beviljas enbart med låntagarens återbetalningsförmåga som underlag.

Banker och kreditmarknadsbolag står under tillsyn från Finansinspektionen, men det är inte ett krav att söka tillstånd för att erbjuda utlåning till privatpersoner. Därför kan det ibland vara svårt att kontrollera nya företag i förväg.

När du ansöker om ett lån görs en kreditbedömning. Kreditgivaren undersöker och bedömer din framtida förmåga att betala räntor och amorteringar på ditt lån. Vanligen måste du lämna uppgift om dina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och eventuella borgensåtaganden. Dessutom tar kreditgivaren en kreditupplysning på dig – den innehåller information om senaste taxerade inkomst, skulder samt eventuella betalningsanmärkningar. Långivaren har ingen skyldighet att bevilja din låneansökan.

Fri räntesättning gäller vilket innebär att varje kreditgivare själv avgör vilken ränta som ska tillämpas. Kostnaderna för olika krediter kan variera rejält. Samma företag kan erbjuda olika personer olika räntor beroende på hur deras kreditvärdighet bedöms. Tänk på att räkna in de avgifter som tillkommer utöver räntan.

Blancolån har rörlig ränta. Det innebär att banken kan ändra din ränta när som helst – ofta i anslutning till förändringar i det allmänna ränteläget. Beslutade ändringar kungörs genom annonser i dagspressen eller genom skriftligt meddelande till kunden. Den nya räntan gäller från och med den dag som anges.

Krediter som markndsförs som "räntefria" kan ofta ha höga uppläggningsavgifter vilket gör att lånet totalt sett blir dyrt. För kortvariga krediter på små belopp blir därför den effektiva räntan mycket hög. För krediter som uppgår till 1500 kr måste inte kreditföretagen ange den effektiva räntan vilket gör det svårare att bedöma för konsumenten.

Om du inte betalar dina avbetalningar i tid riskerar du att få betala förseningsavgift, påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dessutom kan du i förlängningen riskera att ditt ärende överlämnas till Kronofogden för vidare hantering och eventuell utmätning av dina tillgångar.

Enligt räntelagen får man, utan särskild överenskommelse, ta ut en dröjsmålsränta med åtta procentenheter över den gällande referensräntan som fastställs av Riksbanken. Observera att det dessutom är fritt att avtala om en högre dröjsmålsränta. Vilken dröjsmålsränta som då gäller ska stå i avtalet med kreditgivaren.