Köpa bostad

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om bostadsköp.

I våra kalkyler räknar du snabbt ut hur mycket du har råd att lägga på din bostad. Du kan även räkna ut hur mycket du får kvar att leva på varje månad. Du hittar kalkylerna i menyn ovan.

En av de allra viktigaste sakerna man ska tänka på är att undersöka huset ordentligt innan man köper det. Enligt lagen så har du som köpare undersökningsplikt, d.v.s. du har skyldighet att före köp notera alla eventuella anmärkningar mot husets skick. Du kan alltså inte komma i efterhand och t.ex. kräva återbetalning, om du själv eller med hjälp av en inhyrd besiktningsman skulle kunna ha upptäckt felet i tid. Anlitar du en besiktningsman så är det denna som står för kostnader om något fel, som skulle kunna ha upptäckts innan köp, påträffas. Googla "fastighetsvärdering" så får du upp en mängd företag som utför besiktningar.

Det uppkommer många kostnader i samband med husköpet. Vissa kanske man inte tänker på. Dem kan du läsa om härunder.

Renovering

Vilket skick är huset i när ni köper det? Och hur mycket kommer det kosta att eventuellt göra i ordning det? Det är bra om man kollar upp vad en renovering kommer att kosta innan man köper huset. Ofta blir det dyrare än man hade tänkt sig.

Tomträttsavgälden

I de flesta fall köper man både hus och tomt, i andra fall bara huset. Om huset står på en s k tomträtt är det kommunen som äger marken och man får då betala en årlig avgift. Denna avgift varierar väldigt mycket. Den kan vara allt från ett par hundralappar och uppåt.

Skatt

Man får betala fastighetsskatt för villor och fritidshus som är äldre än fem år. GÄLLER EJ BOSTADSRÄTT..

Lagfart

Med varje köp av villa, radhus, fritidshus etc. följer en obligatorisk lagfartskostnad, på 1,5 procent av köpepriset plus en avgift på 825 kr. Lagfart beviljas av tingsrätten. GÄLLER EJ BOSTADSRÄTT.

Pantbrev

Förutom lagfart behöver du pantbrev för att kunna få låna till köpet. Ibland finns det redan pantbrev uttagna och då behöver du inte ta ut nya. Skulle du behöva ta ut pantbrev kostar det 2 procent av lånebeloppet plus en avgift på 375 kr per pantbrev. Pantbrev utfärdas av lantmäteriet. GÄLLER EJ BOSTADSRÄTT.

Gör en ordentlig beräkning med hjälp av Comboloans kalkyl och räkna in kostnader för ovanstående. Först då vet du säkert att du verkligen har råd med bostaden.

Enligt erfarna fastighetsmäklare är bästa tiden att köpa under den klassiska högsäsongen – med andra ord framförallt våren, men även hösten. Tider då det är ett ganska sparsamt utbud men ändå relativt många som tittar är sommar och långhelger. Dessa tider är därmed sämst för dig som köpare.

Numera finns det bra information att tillgå på Hemnet och Booli, se länkar neddan:

Hemnet (https://www.hemnet.se/salda/sverige)
Booli (https://www.booli.se/slutpriser)

Titta igenom föreningens resultat- och balansräkning. Denna kan du få från mäklaren. Det du ska notera är följande:

  • Gör föreningen vinst (titta på posten "Årets Resultat" i Resultaträkningen)? Om inte så kanske avgifterna behöver höjas.
  • Kontrollera att det finns fonder för reparationer av fastigheten (i Balansräkningen).

Ta alltid kontakt med styrelsens ordförande innan du skriver på ett köpekontrakt. Det du ska fråga om är följande:

  • Har ni beslutat om någon förändring av månadsavgiften?
  • Finns det någon anledning till varför en sådan förändring skulle kunna bli aktuell inom överskådlig framtid?
  • Har det förekommit några problem med vattenläckor eller andra olyckor i lägenheten som jag ska köpa eller någon annanstans i föreningen?
  • Hur ser planerna ut för renoveringar närmaste 5 åren? Finns tillräckligt med pengar avsatta för detta?
  • Finns det någon värdering gjord av hela fastigheten de senaste åren? (Be om en kopia isåfall. Där brukar finnas noteringar om särskilda brister.)

Vi rekommenderar även att du tar kontakt med Stadsbyggnads-kontoret för att kontrollera om det ska göras några förändringar i kvarteren runt omkring fastigheten. Finns det bygglov för nya fastigheter? Detta kan förstöra en bra utsikt eller vara negativt på annat sätt (men även positivt förstås).

Med varje köp av villa, radhus, fritidshus etc. följer en obligatorisk lagfart. Den utfärdas av tingsrätten med köpebrev som underlag. Vanligtvis är det mäklaren som ombesörjer ansökan om lagfart.

Vid inköp av bostadsrätt finns inte samma individuella lagfart, eftersom den i stället tas ut av kollektivet i bostadsrättsföreningen. Därför kan lagfarten sägas ligga inbakad redan i din månatliga avgift till bostadsrättsföreningen. Det finns inget centralt myndighetsregister över bostadsrätter, utan varje bostadsrättsförening har en egen förteckning över bostadsrättsinnehavarna.

Vid varje beviljad lagfart uttas en särskild skatt, lagfartskostnad, på 1,5 procent av köpepriset plus en avgift på 825 kr. Det är du som köpare som står för den kostnaden. Om taxeringsvärdet föregående år var högre än köpepriset beräknas lagfartskostnaden (stämpelskatten) på taxeringsvärdet istället.

Förutom lagfart behöver du pantbrev för att kunna få låna till köpet. Långivaren vill ha en säkerhet för lånet. Säkerheten utgörs av att långivaren tar en inteckning i fastigheten, och som bevis för denna inteckning får långivaren ett pantbrev. Pantbreven utfärdas av lantmäteriet och registreras i centrala fastighetsregistret. När du köper t.ex. en villa finns det ofta redan pantbrev uttagna. En del av dessa kan vara outnyttjade. Då ska du inte ta ut nya, utan i samband med köpet ska du överta de gamla pantbreven av säljaren.

Pantbrev överlämnas från låntagaren till långivaren i samband med att lånet kvitteras ut och till ett sådant belopp att det motsvarar lånesumman. Genom inteckningen får långivaren betalt om panten, d.v.s. fastigheten, måste tvångsförsäljas för att få tillbaka lånebeloppet och eventuella obetalda räntor. Pantbreven utfärdas av lantmäteriet och registreras i centrala fastighetsregistret.

Lagfarten är beviset på att det är du som äger fastigheten. När du köper hus betalar du en så kallad stämpelskatt för att få lagfart, för närvarande 1,5 procent av köpesumman plus en avgift på 825 kronor.

De flesta använder en mäklare när de ska köpa eller sälja en bostad, men det är inte alltid nödvändigt. Mäklaren ska enligt lag ta tillvara både säljarens och köparens intressen. Det betyder bl.a. att du som köpare har en extra trygghet i mäklarens ansvarsförsäkring om något skulle hanteras felaktigt vid affären. Mäklaren tar hand om juridisk och ekonomisk handläggning. De upprättar köpekontrakt, ombesörjer ansökan om lagfart, etc. Det är också möjligt att mäklaren kan få ett bättre pris för bostaden om du ska sälja (men å andra sidan alltså dyrare om du ska köpa...).

Vi antar att du kommer överens med säljaren om ett visst pris för t.ex. en villa. Då ska du begära att få göra en egen professionell besiktning av fastigheten innan du skriver på köpekontraktet. Du kan även be om att få en klausul inskrivet i kontraktet att köpet får hävas om allvarliga brister i huset framkommer vid en besiktning.

Enligt lagen så har du som köpare undersökningsplikt, d.v.s. du har skyldighet att före köp notera alla eventuella anmärkningar mot husets skick. Du kan alltså inte komma i efterhand och t.ex. kräva återbetalning, om du själv eller med hjälp av en inhyrd besiktningsman skulle kunna ha upptäckt felet i tid. Anlitar du en auktoriserad besiktningsman så har denne en ansvarsförsäkring som faller ut om något ändå skulle ha råkat missas.
När köpare och säljare är överens om priset och övriga förutsättningar, upprättar mäklaren ett kontrakt som båda parter skriver under.

Eftersom den egna bostaden för många är familjens största och viktigaste investering, är det givetvis betydelsefullt att den blir så bra skyddad som möjligt. Tänk därför på att i tid ta en tillräckligt gedigen bostads- och hemförsäkring som täcker de reparationer och förluster som kan uppstå t.ex. vid ett inbrott, en brand, en vattenläcka eller ett angrepp av t.ex. mögel eller skadedjur.

Vissa specialförsäkringar har en direkt koppling till möjligheterna att kunna klara lånekostnader och kunna bo kvar om något skulle inträffa med familjeförsörjarens inkomst. Det finns försäkringar som garanterar att amorteringar och räntor fullföljs även om familjeförsörjaren t.ex. avlider och de efterlevande inte längre har samma inkomst. En sådan försäkring är ofta billig och tecknas enklast genom långivarens försorg.