Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Tanken med denna sidan är väldigt god. Användarna ger varandra tips och ideér för att hjälpa varandra till lägre räntor . Jag gissar att det hjälpt många i diskussionerna mot bankerna.

Dock så har jag den senaste tiden märkt av en ökad okunskap och i många fall flertalet extremt naiva inlägg. Tillslut blir dessa naiva inlägg en sanning och när tidningarna hänger med i "drevet" ja, då får man ytterligare bränsle.

Det jag framför allt tänker på är diskussioner om bankernas upplåningskostnad. Många tror fortfarande att upplåningskostnaden är likställt reporäntan. Flertalet övriga likställer upplåningskostnaden med STIBOR- räntan . Dessa uppfattningar är båda felaktiga.

När marknaden (innan finanskrisen) var extremt likvid då var ovanstående uppfattningar (nästan) korrekta. Bankerna kunde ligga "kort" med sin upplåning och behövde aldrig oroa sig över finansieringen. Att behöva refinansiera sin lånestock varje dag var alltså inget problem.

I dag är situationen annorlunda. Säg tex att jag går till bank X och önskar ett rörligt bolån under 5 års tid. Bank X kommer i dagens läge inte våga chansa med att behöva refinansiera sig varje dag. Därför kommer de med all säkerhet att låna upp en del på 3 års tid och en del på 5 års tid. Detta för att undvika att hamna med byxorna nere om kreditmarknaden av någon anledning inte vågar låna ut pengar till banken. På så sätt får banken en mer stabil position vilket även gynnar kunderna på lång sikt. Dock så leder detta förfarande till en ökad upplåningskostnad då ett så kallat likviditetspåslag läggs på bankens "upplåningskostnad", läs STIBOR- räntan .

Bankernas rörliga (3mån) upplåning kan enkelt sägas bestå av följande komponeter:

Stibor 3-mån + likviditetspåslag (om lånet är längre än 3 månader). Ju längre tid man önskar lånet, desto större likviditetspåslag. Beroende på kund och säkerhet skall sedan en kapitaltäckningskostnad adderas enligt BASEL 2. Banken lägger sedan på en marginal innan kundens ränta fastställs.

Sammanfattningsvis så måste man alltid lägga till olika komponenter innan upplåningskostnaden kan faställas. Det räcker alltså inte att räkna direkt från repo eller Stibor.


// Calle
Vill du få hjälp att förhandla dina bolån?


Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Kan inte bankerna refinansiera sig genom att låna ifrån riksbanken? Om det vore omöjligt, hur kommer det sig då att marknadsräntorna följer reporäntan?
Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Varför är det då så stor skillnad mellan 3-mån och helt rörlig. Där håller inte din argumentation. Jag anser att 3-mån hålls lägre av bankerna för att binda upp kunderna i en nedåtgående räntebana och på så sätt tjäna mer pengar.
Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Skälet till att bankerna vill att vi skall byta till 3-månaders ränta finns i konsumentkreditlagen

11 § Förutsättningarna för ......

Vid kredit för bostadsändamål med en sammanlagd löptid om minst 30 år och med en ränta som är bunden under viss del av avtals- tiden, minst tre månader, har dock kreditgivaren, om han har gjort förbehåll om det i avtalet, rätt att vid utgången av en sådan del av avtalstiden ändra räntan så att den motsvarar den ränta som kreditgivaren vid den tidpunkten allmänt tillämpar för nya krediter av motsvarande slag.

Dvs dom kan sätta vilken ränta som helst vid varje villkorsperiods utgång och det kommer dom att göra !


Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Vilket dravel Calle. Jag blir alltid misstänksam när den typen av argumetation förs fram. DVS argumentering som inte går att verifiera. Det är ju därför FI går på pumpen när man försöker lysa igenom bankers räntesättning, eller rättare sagt räntemarginal sättning. För de som är insatt i hur banker finasierar deras lånestock kan ju bara sitta och gapskratta åt FI.

Dock kan man följa STIBO, REPO och vilka marginaler som finns på lånemarknaden idag. Och gör man det så ser man att Calles argument tyvärr faller platt till marken. Idag lånar man för ca 1,8 1,9%. Calle kolla historiskt och jämför med REPO och STIBOR, Ja ta vilken STIBOR du vill..............

Varför inte säga som det är. VI VILL HA STÖRRE MARGINALER KÄRA KUNDER. För det är ju Bankerna vill.

Som sagt, när någon krånglar till det för dig, då ska alla varningdklockor ringa....

Och va värre är, Idag spelar det ingen roll vad Banker säger. Ingen tror på dom ialla fall. Orsaken till detta ligger knappast hos deras kunder, eller hur???
Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Tror faktiskt att inslaget från Calle ovan var nästintill det enda på senare tid som har ett innehåll värt att läsa...

Ni andra, läs på innan Ni ger er ut i forumet, för övriga, too bad att ni satt Er med problem som Ni borde gjort en bättre risk/kostnadsanalys på innan...

Bo/
Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Danske bank höjer sina marginaler gentemot sina kunder. Thats it.

Varför inte säga det till sina kunder. Nä, istället försöker man dölja det med andra argument.

Så enkelt är det. Klar slut!!
Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Det är till och med så att Banker har kunnat lånat till räntor under STIBOR, bara så ni vet det..................
Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Så länge Banker inte knyter sina räntor till en verifierad/gemensam/transparent räntelikare, ex.vis STIBOR eller REPO kommer inte någon Bank att kunna ingjuta förtroende hos låntagarna. Tyvärr har det tåget redan passerat perrongen.

Det är fakta och där står vi idag, hur orättvist, fel och/eller okunnigt som det än kan te sig.

Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Här kommer en annan vinkel på Begreppet Upplåningskostnad:

I Sverige finns ca 2 miljoner villor. OBS enbart villor!!

Snitt låne stock ca 1 500 000:

Detta leder till att lånebehovet i Sverige för villor, eller marknaden om man så vill, ligger på: 3000 Miljarder kronor

En räntemarginal ökning på en tiondels procent blir : 3 Miljarder kronor.

Sen lämnar jag resten till er själva att fundera på åt vilket håll räntemarginal pilen pekar åt!!!!. Behöver knappast vara speciellt begåvad för att inse det.
Av: Ej inloggad (Ej medlem)

Bitvis har säker Calle rätt men marginalerna har ökat. För ca ett år sedan var man som banktjänsteman mkt nöjd om man fick 30 punkters marginal ofta var man tvungen att gå ner till ca 15-20 punkter när man lånade ut till privatpersoner i Stockholm. Brf:er marginal ca 5-10 punkter (undantag vissa föreningar där styrelsen inte förstod att man måste pruta på sina lån :) Idag lånar ingen bank ut till dessa marginaler.

Skriv ett svar

Ej inloggad

Tillbaka till forumet