Av: Fundersam (Medlem)

När jag talade med SEB den 25 feb om vilken ränta de kunde erbjuda mig angav de att de inte längre ger om rabatt i förhållande till sin listränta, utan att de istället erbjuder en "marginal i förhållande till sin upplåningskostnad". Jag erbjöds 50 punkters marginal mot SEB :s upplåningskostnad, vilket skulle innebära en 3-månränta om 2.05 ( SEB :s listränta låg då på 2.47). Denna marginal skulle gälla under 2 års tid.

Jag påpekade att detta framstod som oklart eftersom jag inte kan kontrollera vad SEB :s upplåningskostnad uppgår till och att det således blir omöjligt för mig som låntagare att kontrollera att jag behåller min "marginal" eller ens att jag fått en korrekt marginal. Eftersom bankerna (läs: särskilt SEB ?) hela tiden hänvisar till sina höga upplåningskostnader som skäl för att inte sänka 3-månräntorna i takt med att reporäntan sänks. så känns tanken på att få en marginal i förhållande till SEB :s upplåningskostnad inte särskilt lockande.

Har någon annan varit i kontakt med SEB de senaste dagarna? Har ni då fått rabatt i förhållande till listränta eller erbjudits "marginal i förhållande till upplåningskostnad"?

Vill du få hjälp att förhandla dina bolån?


Av: SwedeM (Medlem)

Det rimligaste borde ju vara att binda räntan mot stibor/reporäntan. Dessa kan du lätt kontrollera på riksbankens hemsida. Fråga SEB om de kan göra så istället. Håll oss uppdaterad om hur det går.
Av: Pelle (Ej medlem)

Läste i en annan tråd där Robyn skrivit 2009-03-02 16:27:00
Jag har hört från SEB att man f.o.m. mars tänker frångå fast rabatt mot listpris utan istället ge ett påslag till rådande upplåningskostnad (typ Stibor 90-dagar).
och Nisse svarat 2009-03-02 19:32:00
Jo det stämmer. De kommer att göra om sin prissättningsmodell. Det kommer att ge utslag för medlemmarnas räntor så det blir enligt den nya modellen.
Jag har fått detta bekräftat av SEB .

Så, Fundersam, det verkar som om SEB har ändrat sig, återkom med rapport,
Av: Nisse (Medlem)

Att förstå hur bankernas räntesättning sker är inte lätt att förstå. Pga finanskrisen har bankernas upplåningskostnader tappat koppling till repo och stibor.

I ett lugnare finansiellt klimat kan kanske bankerna erbjuda lån knutna till repo eller stibor.

Just nu kan en bank som knyter sin utlåningsränta till repo eller stibor under 24 månader hamna i ett läge där de går back efter ett tag. Det gagnar inte banken eller kunden. En långsiktigt bra relation till en bank bygger på att alla är vinnare. Tycker jag...

Lars Bergwik

Skriv ett svar

Ej inloggad

Tillbaka till forumet