PRESSRELEASE 2020-07-01 COMBOLOAN.SE BOLÅNEBAROMETER Juni 2020

BOLÅN: Bästa förhandlarna i Juni 2020 fick 1,14% hos Swedbank

Räntans förändring* senaste månaden

Räntans förändring* senaste halvåret

Rörlig** ränta 2020-07-01

Lägsta officiella räntor
1. Avanza/Stabelo 1,34%
2. Hypoteket 1,34%
3. Stabelo 1,34%
Högsta officiella räntor
1. Svea Ekonomi 3,95%
2. Nordax 2,95%
3. BlueStep 2,95%
Lägsta 20% förhandlade räntor i juni**
1. Swedbank 1,14%
2. Landshypotek 1,23%
3. Skandiabanken 1,28%
Genomsnittliga förhandlade räntor i juni***
1. Landshypotek 1,28%
2. Avanza/Stabelo 1,32%
3. Swedbank 1,37%

2-årig ränta 2020-07-01

Lägsta officiella räntor
1. Avanza/Stabelo 1,33%
2. Stabelo 1,33%
3. Danske Bank 1,58%
Högsta officiella räntor
1. Marginalen Bank 4,50%
2. Skandiabanken 2,24%
3. Ålandsbanken 2,20%

5-årig ränta 2020-07-01

Lägsta officiella räntor
1. Stabelo 1,45%
2. Hypoteket 1,45%
3. Avanza/Stabelo 1,45%
Högsta officiella räntor
1. BlueStep 3,15%
2. Nordax 3,14%
3. Skandiabanken 2,24%

Övriga nyckeltal**** 2020-07-01

Riksbankens styrränta 0,00%
Störst del på rörlig/3 mån: 62%
Störst del på 1-2 år: 12%
Störst del på 3-5 år: 15%
Andel som fick rabatt på lånet: 70%
Prognos ökning nästa 12 mån 0,10%

Fördelning av lånen juni 2020


*) Alla bankers totala genomsnittliga ränteförändring för den angivna tidsperioden.

**) Med rörlig ränta menar vi räntor med maximalt 3 månaders bindningstid.

***) 145 st förhandlade räntor har rapporterats in under juni månad 2020 av besökare och medlemmar på Comboloan.se.

****) Baserat på totalt 139 st enkäter inkomna under juni månad 2020.

Källor

Officiella räntor har inhämtats automatiskt från samtliga långivares sajter under hela mätperioden.

Enskilda privatpersoner som är medlemmar och besökare på Comboloan har rapporterat in: förhandlade räntor, prognosen för ökning nästa 12 månader, genomsnittlig bindningstid samt fördelningen av rörligt vs bundet lån.

Förhandlade räntor

Hos många långivare kan man aktivt förhandla ner sin boränta, hos andra finns färdigförhandlade erbjudanden (ofta starkt kopplat till lånets storlek och belåningsgrad, men för att överhuvudtaget bli beviljad ett bolån måste också hushållets privatekonomi uppnå vissa kriterier). I Comboloans sammanställning ligger fokus på den slutligt förhandlade boränta en bolånetagare erhållit under aktuell period, detta oberoende av om den är aktivt förhandlad, förhandlad på förhand eller en ren förlängning av tidigare ränteförhandling.

Om Comboloan.se

Comboloan.se har funnits på nätet sedan år 2000. Vi samlar in räntor och annan bolåneinformation från långivarna i Sverige. Dessa uppgifter använder vi för att via tabeller och interaktiva verktyg guida privatpersoner till rätt långivare.

Comboloan.se är en fristående bolånesajt. Vi erbjuder inga egna lån. Verksamheten är reklamfinansierad. Långivare och banker har inga ägarintressen i Comboloan.

Partnermoduler

Intresserad av att använda Comboloans funktioner på er hemsida? Här kan du läsa mer om våra partnermoduler (räntetabeller, jämförelser mm), våra villkor samt hur du använder dem. Till partnersidan


Copyright © Comboloan AB