PRESSRELEASE 2018-01-01 COMBOLOAN.SE BOLÅNEBAROMETER December 2017

BOLÅN: Bästa förhandlarna i December 2017 fick 1,21% hos SBAB

Räntans förändring* senaste månaden

Räntans förändring* senaste halvåret

Rörlig** ränta 2018-01-01

Lägsta officiella räntor
1. ICA Banken 1,59%
2. Ikano Bank 1,59%
3. SBAB 1,59%
Högsta officiella räntor
1. BlueStep 4,20%
2. Svea Ekonomi 3,95%
3. Handelsbanken 2,05%
Lägsta 20% förhandlade räntor i december**
1. SBAB 1,21%
2. Nordea 1,25%
3. Swedbank 1,27%
Genomsnittliga förhandlade räntor i december***
1. SBAB 1,30%
2. SEB 1,37%
3. Länsförsäkringar Bank 1,43%

2-årig ränta 2018-01-01

Lägsta officiella räntor
1. Ikano Bank 1,69%
2. SBAB 1,69%
3. ICA Banken 1,69%
Högsta officiella räntor
1. Marginalen Bank 5,30%
2. Länsförsäkringar Bank 2,06%
3. Nordea 2,05%

5-årig ränta 2018-01-01

Lägsta officiella räntor
1. Danske Bank 2,25%
2. Handelsbanken 2,30%
3. Länsförsäkringar Bank 2,30%
Högsta officiella räntor
1. BlueStep 5,15%
2. Skandiabanken 2,49%
3. Ålandsbanken 2,45%

Övriga nyckeltal**** 2018-01-01

Riksbankens styrränta -0,50%
Störst del på rörlig/3 mån: 61%
Störst del på 1-2 år: 12%
Störst del på 3-5 år: 25%
Andel som fick rabatt på lånet: 84%
Prognos ökning nästa 12 mån 0,50%

Fördelning av lånen december 2017


*) Alla bankers totala genomsnittliga ränteförändring för den angivna tidsperioden.

**) Med rörlig ränta menar vi räntor med maximalt 3 månaders bindningstid.

***) 155 st förhandlade räntor har rapporterats in under december månad 2017 av besökare och medlemmar på Comboloan.se.

****) Baserat på totalt 128 st enkäter inkommna under december månad 2017.

Källor

Officiella räntor har inhämtats automatiskt från samtliga långivares sajter under hela mätperioden.

Enskilda privatpersoner som är medlemmar och besökare på Comboloan har rapporterat in: förhandlade räntor, prognosen för ökning nästa 12 månader, genomsnittlig bindningstid samt fördelningen av rörligt vs bundet lån.

Om Comboloan.se

Comboloan.se har funnits på nätet sedan år 2000. Vi samlar in räntor och annan bolåneinformation från långivarna i Sverige. Dessa uppgifter använder vi för att via tabeller och interaktiva verktyg guida privatpersoner till rätt långivare.

Comboloan.se är en fristående bolånesajt. Vi erbjuder inga egna lån. Verksamheten är reklamfinansierad. Långivare och banker har inga ägarintressen i Comboloan.

Partnermoduler

Intresserad av att använda Comboloans funktioner på er hemsida? Här kan du läsa mer om våra partnermoduler (räntetabeller, jämförelser mm), våra villkor samt hur du använder dem. Till partnersidan


Copyright © Comboloan AB